Ścieżka nawigacji

Gra zgodna z zasadami - 14/10/2008

Monety euro i okulary leżące na gazecie

Unijne wytyczne mają chronić pieniądze podatników i zapewnić uczciwą konkurencję.

W ciągu ostatnich kilku tygodni mieliśmy okazję słyszeć o dofinansowywaniu przez rządy coraz to nowych banków. Aby zagwarantować, że dzięki pieniądzom podatnika banki te nie uzyskają niezgodnej z konkurencją przewagi na rynku, Komisja opublikowała listę zaleceń English, jakie rządy muszą uwzględnić, udzielając bankom pomocy.

Wsparcie rządowe musi być ograniczone czasowo i pod względem zakresu, wyraźnie określone oraz nie może się opierać na względach związanych z narodowością. Akcjonariusze nie mogą czerpać korzyści kosztem podatników, a banki powinny częściowo ponieść koszty pomocy. Aby zapobiec nadużyciom, należy opracować kodeks postępowania.

Pomoc państwa dla sektora prywatnego musi zostać zatwierdzona przez Komisję. Kraje, które będą postępować zgodnie z zaleceniami, już w ciągu 24 godzin mogą uzyskać zezwolenie na interwencję w celu ratowania banków. W ciągu ostatnich kilku dni zezwolenia takie otrzymały m.in. Niemcy, Dania, Irlandia i Wielka Brytania.

Unijne prawo ogranicza zakres, w jakim środki publiczne mogą być wykorzystywane do wspierania firm prywatnych. Chodzi o to, aby firmy te nie uzyskały tym sposobem przewagi nad konkurencją. Wątpliwości na ten temat pojawiły się po tym jak kilka rządów państw UE podwyższyło gwarancje depozytów bankowych, co mogło nieść ze soba ryzyko przyciągnięcia kapitału z innych krajów.

Niektóre rządy twierdzą, że tego rodzaju reguły powinny zostać zawieszone na czas kryzysu finansowego. Jednak unijna komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes twierdzi, że zasady te mogą przyczynić się do wyjścia z kryzysu i stanowią uzupełnienie europejskiego planu koordynacji krajowych działań naprawczych.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki