Navigācijas ceļš

Spēle pēc noteikumiem - 14/10/2008

Eiro monētas un brilles uz laikraksta

ES nāk klajā ar banku glābšanas pamatnostādnēm, lai aizsargātu nodokļu maksātāju naudu un nodrošinātu godīgu konkurenci.

Pēdējo nedēļu laikā eiropieši bija liecinieki tam, kā valstu valdības vienai aiz otras palīdzēja bankām pārvarēt finansiālās grūtības. Lai nodrošinātu, ka nodokļu maksātāju nauda šīm bankām nesniedz negodīgas priekšrocības, Komisija publicējusi valdībām domātu ieteikumu sarakstu English.

Valdības atbalstam ir jābūt īslaicīgam, skaidri definētam, apjomā ierobežotam, un tā pamatā nedrīkst būt valstspiederība. Akcionāri nedrīkst iedzīvoties uz nodokļu maksātāju rēķina, un bankām ir jāpiedalās palīdzības izmaksu segšanā. Lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantojumu, jāizstrādā rīcības kodekss.

Palīdzību privātajam sektoram valdības drīkst sniegt tikai pēc Komisijas apstiprinājuma saņemšanas. Valstis, kas ievēro šīs pamatnostādnes, 24 stundu laikā varētu saņemt atļauju kādas bankas glābšanai. Vācija, Dānija, Īrija un Lielbritānija ir to valstu vidū, kuras pēdējo dienu laikā saņēmušas apstiprinājumu.

ES noteikumos paredzēti ierobežojumi tam, kā nodokļu maksātāju naudu drīkst izmantot privātuzņēmumu sanācijai. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka šie uzņēmumi negūst negodīgas priekšrocības un netiek kropļota konkurence. Šī problēma aktualizējās pavisam nesen, kad vairāku ES dalībvalstu valdības palielināja banku depozītu garantijas. Tas varēja izraisīt kapitāla aizplūšanu no citām valstīm.

Dažu dalībvalstu valdības izteikušās, ka finanšu krīžu laikā noteikumi būtu uz laiku jāatceļ. Tomēr konkurences komisāre Nēlī Krusa apgalvo, ka tie ir svarīgi situācijas atrisināšanā un papildina ES ieceri koordinēt dalībvalstu īstenotos glābšanas pasākumus.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites