Navigointipolku

Yhteiset pelisäännöt pankkituille - 14/10/2008

Eurokolikoita ja silmälasit sanomalehden päällä

EU on antanut jäsenmaille pankkitukien myöntämistä koskevat ohjeet. Se haluaa näin suojella veronmaksajien rahoja ja varmistaa kilpailun tasapuolisuuden.

Pankki toisensa jälkeen on viime viikkoina päätynyt valtion huostaan. Komissio on antanut EU-maille suosituksia English siitä, miten pankkituet olisi järjestettävä, jotta pankit eivät saisi perusteetonta etua verovaroin maksettavasta tuesta.

Valtiontuen on oltava tilapäistä, selvästi määriteltyä ja kattavuudeltaan rajoitettua, eikä se saa perustua kansallisuuteen. Osakkeenomistajille ei saa koitua etua julkisin varoin maksettavasta tuesta, ja pankkien olisi osallistuttava tuen kustannuksiin. Väärinkäytösten estämiseksi on laadittava selvät käytännesäännöt.

Yksityissektorille myönnettävä valtiontuki edellyttää komission hyväksyntää. Suositusten mukainen pankkituki voidaan hyväksyä jopa yhdessä vuorokaudessa. Hiljattain on hyväksytty muun muassa Saksan, Tanskan, Irlannin ja Britannian tukisuunnitelmat.

EU:n valtiontukisäännöt rajoittavat julkisen tuen myöntämistä yksityisille yrityksille. Tuen saajille ei saa koitua perusteetonta etua niiden kilpailijoihin nähden. Asia nousi hiljattain esiin, kun useat EU-maat nostivat talletussuojan enimmäismäärää, minkä pelättiin houkuttelevan pääomavirtoja maasta toiseen.

Eräät EU-maat ovat esittäneet, että valtiontukisäännöistä olisi joustettava pankkikriisin aikana. Kilpailukomisaari Neelie Kroes katsoo kuitenkin, että säännöillä on suuri merkitys etsittäessä ratkaisuja kriisiin ja että ne tukevat EU:ta sen pyrkimyksissä koordinoida kansallisia pelastustoimia.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä