Navigatsioonitee

Reegleid arvesse võttes - 14/10/2008

Euromündid ja prillid ajalehe peal

Pankade jaoks ettenähtud juhised peaksid aitama kaitsta maksumaksjate raha ja tagama õiglase konkurentsi.

Viimaste nädalate jooksul on eurooplased olnud tunnistajaks sellele, kuidas pank panga järel saab valitsuselt abi. Selleks et vältida maksumaksja raha kasutamisel ebaõiglast konkurentsi abi saavate pankade puhul, on komisjon valitsustele esitanud soovituste loetelu English.

Valitsuse abi peab olema ajutine, selgelt määratletud, piiratud ulatusega ning seda ei tohi anda kodakondsuse alusel. Osanikud ei tohi maksumaksja arvelt kasu saada ning pangad peaksid abile lisama ka omapoolse panuse. Kuritarvitamise vältimiseks tuleb kehtestada tegevusjuhend.

Erasektorile antava riigiabi peab heaks kiitma komisjon. Kõnealuseid suuniseid järgivatele riikidele võidakse näidata pankade päästmiseks rohelist tuld juba 24 tunni jooksul. Saksamaale, Taanile, Iirimaale ja Ühendkuningriigile on viimaste päevade jooksul öeldud jah-sõna.

ELi eeskirjad piiravad maksumaksja raha kasutamist eraettevõtete toetamiseks, et neile ettevõtetele ei antaks võrreldes konkurentidega ebaõiglast eelist. See kujutas endast hiljuti probleemi, kui mitmed ELi liikmesriikide valitsused suurendasid panaghoiustele antavaid tagatisi, mis ähvardas kapitali teistest riikidest ära meelitada.

Mõne riigi valitsus on teinud ettepaneku, et eeskirjade järgimine tuleks finantskriisi ajaks peatada. Kuid konkurentsivolinik Neelie Kroes ütles, et eeskirjad on oluline osa olukorrale lahenduse leidmisest ning samuti täiendavad need Euroopa kava, mis hõlmab riikliku päästetegevuse kooskõlastamist.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad