Διαδρομή πλοήγησης

Σεβασμός στους κανόνες του παιχνιδιού - 14/10/2008

Κέρματα ευρώ και ένα ζευγάρι γυαλιά πάνω σ' εφημερίδα

Οι οδηγίες της ΕΕ για τη διάσωση των τραπεζών προστατεύουν τα χρήματα των φορολογουμένων και τον δίκαιο ανταγωνισμό.

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες να διασώζονται η μία μετά την άλλη χάρη στις πρωτοβουλίες των εθνικών κυβερνήσεων. Προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν θα δημιουργήσουν αθέμιτο πλεονέκτημα γι' αυτές τις τράπεζες, η Επιτροπή δημοσίευσε έναν κατάλογο συστάσεων English προς τα κράτη μέλη.

Η κρατική στήριξη πρέπει να είναι προσωρινή, σαφώς καθορισμένη, με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και ανεξάρτητη από εθνικά κριτήρια. Οι μέτοχοι δεν θα πρέπει να επωφελούνται εις βάρος των φορολογουμένων, ενώ οι τράπεζες πρέπει να συμβάλουν στο κόστος αυτής της στήριξης. Επίσης, για να αποφευχθούν τυχόν καταχρήσεις, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί κώδικας δεοντολογίας.

Οι κρατικές ενισχύσεις προς τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή. Οι χώρες που ακολουθούν αυτές τις οδηγίες θα μπορούν να λάβουν έγκριση για τη διάσωση τράπεζάς τους εντός εικοσιτεσσάρων ωρών. Η Γερμανία, η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ορισμένες από τις χώρες που έλαβαν τις τελευταίες ημέρες το πράσινο φως για τα σχέδιά τους.

Οι κανόνες της ΕΕ περιορίζουν τη χρησιμοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων για τη στήριξη ιδιωτικών επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην αποκτούν οι τελευταίες αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Το πρόβλημα αυτό διαπιστώθηκε πρόσφατα όταν πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ αύξησαν τις εγγυήσεις για τις τραπεζικές καταθέσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς κεφαλαίων από άλλες χώρες.

Ορισμένες κυβερνήσεις πρότειναν την αναστολή αυτών των κανόνων κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όπως δήλωσε, όμως, η Επίτροπος Ανταγωνισμού Νέιλι Κρους, οι κανόνες αυτοί αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για την έξοδο από την κρίση και συμπληρώνουν το ευρωπαϊκό σχέδιο για τον συντονισμό των εθνικών πρωτοβουλιών διάσωσης.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι