Navigačný riadok

Prísnejšie pravidlá pre banky - 01/10/2008

Brokerka sa drží za hlavu pred klesajúcim grafom európskych búrz

Navrhované bankové pravidlá by mali obmedziť prax, ktorá spôsobila finančnú krízu.

Už šesť členských štátov muselo zasiahnuť a poskytnúť pomoc finančným inštitúciám v snahe rozptýliť obavy, že sa kríza na finančných trhoch presunie zo Spojených štátov aj do Európy. EÚ preto rýchle skúma, či plány pomoci nie sú v rozpore s pravidlami finančnej podpory English, ktorú môžu vlády členských štátov poskytnúť spoločnostiam v núdzi.

Finančná pomoc si vyslúžila aj uznanie od Komisie ako príklad cezhraničnej spolupráce. Na rokovaniach, ktoré boli v centre pozornosti Komisie, sa okrem zástupcov členských štátov zúčastnila aj Európska centrálna banka English. ECB takisto zdvojnásobila svoje úsilie o uvoľnenie úveru a poskytla bankám 15-člennej eurozóny 120 miliárd eur na obdobie 30 dní.

Lídri EÚ sa chystajú diskutovať o kríze, ktorá spôsobila prepad finančných trhov, na svojom stretnutí v polovici októbra. V štádiu prípravy je niekoľko iniciatív, ktorých cieľom nie sú len krátkodobé ale aj dlhodobé riešenia v podobe štrukturálnych zmien. Medzičasom silnejú aj hlasy za zvolanie svetového krízového samitu, čo podporuje aj EÚ.

Komisia zároveň vyzvala Spojené štáty americké, aby prevzali zodpovednosť za vyriešenie krízy, a to nielen vo svojom záujme, ale aj v záujme ostatných krajín. Americká snemovňa reprezentantov zatiaľ odmietla schválenie záchranného balíka vo výške 700 miliárd amerických dolárov pre bankový sektor a finančné inštitúcie v núdzi.

Navrhované pravidlá sa týkajú finančných produktov, ktoré sú zaistené portfóliom hypotekárnych úverov s rôznym stupňom rizika. Banky poskytujúce takéto produkty si podľa nových pravidiel budú musieť ponechať časť rizikovej anagažovanosti. Investori sa zase budú musieť vždy ubezpečiť, že produkty, ktoré kupujú, majú skutočnú inzerovanú hodnotu. V opačnom prípade im budú hroziť vysoké sankcie.

Banky, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách, budú mať dozorné orgány a obmedzenia sa budú vzťahovať aj na sumy, ktoré si banky môžu navzájom požičiavať. Ďalšie návrhy sa týkajú spôsobu ohodnotenia kapitálu bánk a financovania každodenných operácií v bankách, ktoré pôsobia vo viac ako jednej krajine.

Aby navrhované pravidlá vstúpili do platnosti, musia ich najskôr schváliť vlády všetkých 27 členských štátov a Európsky parlament.

Viac informácií o jednotnom trhu EÚ DeutschEnglishfrançais.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy