Sti

Strammere regler for banker - 01/10/2008

Graf over europæiske aktiekurser i frit fald og en børsmæglers reaktion

Nye regler skal dæmme op for bankers forretningsmetoder, der kan have fremkaldt finanskrisen.

Seks regeringer i EU har allerede været nødt til at træde til for at støtte de finansielle institutioner. Håbet om, at krisen ikke ville brede sig ud over USA's grænser, er dermed bristet. EU er i færd med en hurtig revision af redningsplanerne for at sikre, at de ikke overtræder statsstøttereglerne English.

Kommissionen har rost aktionerne som et godt eksempel på samarbejde hen over landegrænserne. Sammen med de nationale regeringer har Den Europæiske Centralbank English medvirket i forhandlingerne, som Kommissionen har fulgt nøje. ECB har også øget sine bestræbelser på at løse op for lånemarkedet ved at stille 120 milliarder euro til rådighed i 30 dage for bankerne i de 15 lande i euroområdet.

På deres møde midt i oktober vil EU's ledere drøfte den turbulens, der har sendt markederne i frit fald. Der udarbejdes nu initiativer til at imødegå krisen med strukturændringer, ikke kun kortsigtede foranstaltninger. Samtidig efterlyser flere og flere et verdenstopmøde om krisen. EU støtter dette forslag.

Derudover har Kommissionen kraftigt opfordret USA til at påtage sig et ansvar for at løse krisen ‑ ikke kun for landets egen skyld, men også af hensyn til resten af verden. Indtil videre har amerikanske lovgivere afvist en redningsplan på 700 milliarder dollar til støtte for kriseramte banker og finansieringsinstitutter.

De foreslåede regler omhandler finansielle produkter, der er sikret ved en pulje af pantebreve med forskellig risikograd. De banker, der sælger sådanne produkter, skal selv beholde en del af dem, så de påtager sig en del af risikoen. Investorerne skal gøre en større indsats for at sikre, at de produkter, de køber, rent faktisk har den annoncerede værdi. Ellers kan der blive tale om alvorlige sanktioner.

Der oprettes tilsynsorganer for banker med virksomhed i flere lande, og der lægges loft over, hvor meget de kan låne af hinanden. Andre forslag vedrører, hvordan en banks kapital vurderes, og hvordan banker, der er aktive i mere end ét land, finansierer deres daglige drift.

For at kunne træde i kraft skal de foreslåede regler godkendes af alle de 27 EU-landes regeringer og af Europa-Parlamentet.

Mere om EU's indre marked DeutschEnglishfrançais.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links