Cesta

Přísnější pravidla pro banky - 01/10/2008

Brokerka se drží za hlavu před klesajícím grafem evropských burz

Byla představena nová pravidla, která mají omezit praktiky bank, jež způsobily současnou finanční krizi.

Šest členských států EU už muselo zasáhnout ve prospěch finančních institucí, čímž skončila naděje, že krize zůstane omezena pouze na Spojené státy. Evropská komise rychle přezkoumává záchranné plány, aby se zaručilo, že nejsou v rozporu s pravidly pro finanční pomoc English , jež mohou státy firmám poskytnout.

Pomoci si získaly uznání Komise jako příklad přeshraniční spolupráce. Jednání, která Komise bedlivě sledovala, se kromě představitelů příslušných členských států zúčastnila také Evropská centrální banka English . Ta poskytla bankám v 15 zemích eurozóny úvěr ve výši 120 miliard eur na dobu 30 dní.

Vedoucí představitelé zemí unie plánují projednat tuto situaci, která poslala trhy ke dnu, na svém setkání v polovině října. Připravují se iniciativy, které by měly zahrnovat strukturální změny, a ne jen krátkodobá opatření. Mezitím sílí hlasy na uspořádání světového summitu o této krizi, což podporuje i EU.

Komise rovněž vyzvala Spojené státy, aby převzaly odpovědnost za vyřešení krize, nejen kvůli sobě, ale také kvůli zbytku světa. Američtí zákonodárci prozatím zamítli pomoc ve výši 700 miliard dolarů bankám a finančním institucím v tísni.

Navrhovaná pravidla se týkají finančních produktů garantovaných balíčkem hypoték s různou úrovní rizika. Banky, které by tyto produkty prodávaly, by si musely část z nich ponechat, což by znamenalo, že by nesly část rizika. Investoři by se zase museli vždy ujistit, že produkty, které nakupují, mají skutečně inzerovanou hodnotu. Zanedbání této povinnosti by vedlo k vysokým pokutám.

Pro banky, které působí v několika zemích, by se zřídily nové dozorčí orgány. Rovněž by byly mezeny částky, které si mohou banky navzájem půjčovat. Další návrhy se týkají oceňování kapitálu bank a financování každodenních operací bank, jež působí ve více zemích.

Aby navrhovaná pravidla vstoupila v platnost, musí je nejdříve schválit všech 27 členských států a Evropský parlament.

Více informací o jednotném trhu EU DeutschEnglishfrançais.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy