Sökväg

Större konjunkturnedgång än väntat - 10/09/2008

Kommissionär Joaquín Almunia framför ett diagram med ekonomisk prognos.

Den globala ekonomins ökande svårigheter gör att utsikterna för ekonomisk tillväxt i EU blir allt sämre, och inflationen har ännu inte börjat ge med sig.

Enligt EU-kommissionens senaste preliminära rapport kan man 2008 räkna med en ekonomisk tillväxt på 1,4 % i EU. Ännu i våras trodde man på en tvåprocentig tillväxt. Även för euroområdet måste prognosen korrigeras nedåt – från 1,7 % i våras till 1,3 % nu.

Euroområdets och hela EU:s ekonomiska förhållanden är i grund och botten sunda. Att tillväxtprognosen på kort sikt ändå är så dyster har flera förklaringar:

  • Fortsatt osäkerhet i den globala ekonomin och dämpad global tillväxt – trots stadig medvind i tillväxtekonomierna.
  • Spänningar på finansmarknaderna pressar bostadspriserna till rimligare nivåer och dämpar näringsverksamheten. Detta drabbar vissa EU-länder särskilt hårt.
  • Allmänt sämre framtidstro i olika länder och branscher.

 

Samtidigt har de höga priserna på energi och livsmedel drivit på inflationen i år, även om olje- och andra råvarupriser nu har sjunkit något efter sommarens toppnoteringar. Prognosen för inflationen under 2008 har korrigerats uppåt till 3,8 % i hela EU och 3,6 % i euroområdet, men mycket beror på utvecklingen på råvarumarknaderna och om högre priser för råvaror slår igenom i löneutvecklingen och priserna generellt.

Prognosen bygger på uppdaterade beräkningar för Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien och Tyskland, som tillsammans står för omkring 80 % av EU:s BNP. En ny, omfattande prognos för EU:s ekonomi ska vara klar den 3 november 2008.

Läs hela prognosen English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar