Navigatsioonitee

Majanduse jahenemine on oodatust suurem - 10/09/2008

Volinik Joaquín Almunia esitlemas graafikut majandusväljavaadetega

Maailmas valitsevas üha raskemas majanduslikus olukorras halvenevad ka ELi väljavaated majanduskasvuks ning inflatsiooni määr ei ole veel alanema hakanud.

Komisjoni viimase vaheprognoosi kohaselt on majanduskasv ELis 2008. aastal 1,4 % – kevadel prognoositi majanduskasvuks 2 %. Euroala käsitlevat prognoosi on samuti korrigeeritud – kõnealune määr alanes kevadel prognoositud 1,7 protsendilt 1,3 protsendini.

Kuigi euroala ning ELi majanduse alustalad tervikuna on kindlad, viitavad mitmed tegurid lühiajalistele süngetele väljavaadetele:

  • maailma majanduses jätkuvalt valitsev ebakindlus ja majanduskasvu aeglustumine kogu maailmas – vaatamata suuremale majanduskasvule kiiresti areneva majandusega riikides
  • finantsturgudel valitsevad pinged, mille tulemusel eluaseme hinnad alanevad jätkusuutlikuma tasemeni ning väheneb majandustegevus (mis mõjutab mõningaid ELi riike eriti rängalt)
  • laiaulatuslik usalduse vähenemine kõikides riikides ja sektorites.

 

Kuigi energia- ja toiduhindade kallinemine on inflatsiooni taset käesoleval aastal üleval hoidnud, on nafta ja muude kaupade hinnad nüüdseks võrreldes suviste kõrghindadega langenud.2008. aastaks prognoositud ELi inflatsioonitaset on korrigeeritud 3,8 % - le (3,6 % euroalal), kuid palju sõltub ka arengutest tooraineturgudel, ning sellest, kas sealsed kõrgemad hinnad põhjustavad ka üldisemat hinnainflatsiooni ning palgatõusu.

Komisjoni vaheprognoos põhineb Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Madalmaade, Poola, Hispaania ja Ühendkuningriigi (kõnealuste riikide SKT moodustab ühtekokku umbes 80 % ELi SKTst) ajakohastatud prognoosidel. Järgmine ELi majandust käsitlev laiaulatuslik prognoos esitatakse 3. novembril 2008.

Prognoosi terviktekst English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad