Sökväg

Högre tobaksskatter viktigast i EU:s satsning mot rökning - 15/07/2008

Cigarettfimpar

I kampen mot rökning och smuggling föreslår EU en gradvis ökning av minimisatsen för skatt på försäljning av cigaretter och tobak.

Cigarettpriserna skulle öka med 20 % i elva EU-länder, om EU-kommissionen får som den vill. Det framgår av ett förslag om utjämning av skillnaderna mellan EU-ländernas tobaksskatter.

Förslaget är ett led i en bred satsning på att öka skyddet mot passiv rökning, förbättra regleringen av innehållet i tobaksvaror och skärpa reklamrestriktionerna.

Rökning är en av de viktigaste sjukdoms- och dödsorsakerna i EU, och det har visat sig att ingen åtgärd minskar rökningen lika effektivt som en prisökning. Om förslaget går igenom, skulle cigarettpriserna i elva länder öka med 20 % under de närmsta fem åren (2006 års priser). Störst blir skillnaden i Polen (runt 47 %), följt av Slovakien och Bulgarien (36 %).

Enligt kommissionen skulle den höjda minimisatsen för punktskatter minska efterfrågan på cigaretter med 10 % fram till 2014.

Förslaget ligger i linje med ”EU:s mål att minska tobaksbruket och reducera prisskillnaderna mellan tobaksprodukter i EU”, förklarade skattekommissionär László Kovács.

”Förslaget ska bidra till att minska inköpen över gränserna och den olagliga handeln, som undergräver intäkts- och folkhälsomålen för de medlemsländer som har infört höga skatter för att minska tobakskonsumtionen.”

De stora skillnaderna i EU-ländernas beskattning av tobak snedvrider marknaden. Somliga länder tar ut sex gånger minimipunktskatten.

I förslaget införs också en ny definition av kategorin cigarrer, cigariller och piptobak, som för närvarande beskattas lägre trots att de också skadar hälsan. Den nya definitionen ska se till att cigarettliknande produkter och finskuren tobak inte längre kan saluföras inom denna kategori.

Mellan 2002 och 2006 minskade cigarettkonsumtionen i EU med över 10 %. Konsumtionen av finskuren tobak ökade däremot med 10 %.

Läs mer om tobaksskatter i EU DeutschEnglishfrançais .

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar