Sti

Højere tobaksafgifter skal få os til at skodde cigaretterne - 15/07/2008

Cigaretskod

EU vil bekæmpe rygning og smugleri ved gradvis at øge landenes mindsteafgifter på salg af cigaretter og tobak.

Cigaretpriserne kan ryge over 20 % i vejret i 11 EU-lande efter et nyt EU-forslag, der skal mindske forskellene mellem landenes tobaksafgifter.

Forslaget er en del af en ny politisk pakke, som også skal give større beskyttelse mod passiv rygning, bedre regulering af tobaksvarers indhold og strengere restriktioner for tobaksreklamer.

Alle disse tiltag er helt sikkert nyttige, men det allerbedste våben i kampen mod rygning – som er en af de hyppigste sygdoms‑ og dødsårsager i EU – er at hæve prisen på tobaksvarer. Med forslaget vil cigaretpriserne i 11 lande stige med 20 % eller mere over de næste fem år i forhold til priserne i 2006. Rygere i Polen har udsigt til det kraftigste prishop (ca. 47 %), efterfulgt af Slovakiet og Bulgarien (36 %).

EU-Kommissionen regner med, at de højere mindsteafgifter kan skære efterspørgslen på cigaretter ned med 10 % inden udgangen af 2014.

Ifølge EU-kommissær for told og skat, László Kovács, skal forslaget "bidrage til at begrænse tobaksforbruget og indsnævre prisforskellene på tobaksvarer i EU." Det skal også "mindske grænsehandlen og bekæmpe den ulovlige handel, som udhuler skatteprovenuet og sundhedsindsatsen i medlemslande, der har indført høje afgifter for at afholde folk fra at ryge."

Nogle EU-landes tobaksafgifter er seks gange så høje som den tilladte mindstesats, og de store forskelle mellem landene forvrider markedet.

EU foreslår også at ændre beskatningen af cigarer, cigarillos og pibetobak, som nu pålægges lavere afgifter, selv om de er lige så skadelige som cigaretter. Formålet er at forhindre, at cigaretlignende tobaksvarer og finskåren tobak sælges under denne kategori.

Mellem 2002 og 2006 faldt cigaretforbruget med over 10 % i EU, mens forbruget af finskåret tobak steg tilsvarende.

Læs mere om tobaksbeskatning i EU DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links