Навигационна пътека

По-високи данъци върху тютюна за ограничаване на пушенето - 15/07/2008

Фасове от цигари

Минималните данъци, с които страните от ЕС трябва да облагат продажбите на цигари и тютюневи изделия, постепенно ще нараснат по предложение на Комисията, целящо намаляване на тютюнопушенето и контрабандата.

Цените на цигарите ще скочат с поне 20 % в 11 страни в резултат от предложение на Комисията за намаляване на различията между данъците върху тютюна в страните от ЕС.

Предложението е част от пакет мерки, включващ по-добра защита от излагането на тютюнев дим, по-добро регулиране на съдържанието на тютюневите изделия и по-строги ограничения на рекламирането им.

Въпреки ефективността на тези мерки, най-ефикасният начин за намаляване на тютюнопушенето, което е основната причина за заболявания и смъртност в ЕС, остава повишаването на цените на тютюна. Предложението ще доведе до нарастване на цените на цигарите с 20 % в 11 страни през следващите пет години, в сравнение с данни от 2006 г. Най-голям скок ще бъде отбелязан в Полша – 47 %, следвана от Словакия и България – 36 %.

Комисията твърди, че по-високият минимален акциз ще намали търсенето на цигари с 10 % до 2014 г.

Предложението „подкрепя политиката на ЕС за намаляване на употребата на тютюн и сближаване на цените на тютюневите продукти в ЕС“, каза Ласло Ковач, комисар за данъчното облагане и митниците.

„То ще помогне за намаляване на трансграничното пазаруване и незаконната търговия, които подкопават здравните цели и приходите на държавите, налагащи високи данъци, за да ограничат тютюнопушенето“.

Големите различия в данъчното облагане на тютюневите изделия в ЕС водят до изкривявания на пазара, като в някои страни акцизите са шест пъти по-високи от установения минимум.

Предложението ще даде нови дефиниции за пури, пурети и тютюн за лула, които се ползват с по-ниска данъчна ставка, въпреки че също вредят на здравето.Новите дефиниции ще попречат продажбата на подобни на цигари продукти и ситно нарязан тютюн да попада в тази категория.

От 2002 до 2006 г. потреблението на цигари в ЕС е намалялo с повече от 10 %, за разлика от това на ситно нарязан тютюн, което се е повишило с 10 %.

Повече за данъчното облагане на тютюневите изделия в ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки