Sökväg

Offentliga finanser – fler reformer att vänta - 25/06/2008

En hand som tar upp en euro från en börs

Budgetsituationen i EU-länderna har ljusnat betydligt, men nu måste länderna ta itu med sina offentliga finanser.

Trots den tydligt förbättrade budgetsituationen kan EU inte slå sig till ro. EU:s regeringar måste agera för att säkra de offentliga finansernas hållbarhet, främja långsiktig ekonomisk tillväxt och se till att euron fungerar bra. Det är huvudbudskapet i kommissionens nya meddelande om de offentliga finanserna.

EU-länderna har visserligen stort handlingsutrymme, men det krävs en övergripande finanspolitik. I sin rapport om de offentliga finanserna 2008 uppmanar kommissionen länderna att främja tillväxt och konkurrenskraft genom skatte- och utgiftsreformer.

Huvudpunkter

  • Sunda offentliga finanser är ett måste. Länder med hög statsskuld har betydligt lägre tillväxt på medellång sikt, eftersom en stor offentlig upplåning leder till höjda räntor och färre privata investeringar.
  • Om den offentliga sektorn blir för stor kan den hämma tillväxten, eftersom skattetrycket blir för högt och de offentliga medlen inte används på ett effektivt sätt.
  • De offentliga medlen ska framförallt användas för att åtgärda brister på marknaden och tillhandahålla kollektiva nyttigheter (t.ex. hälsovård och utbildning).
  • Det finns bättre förutsättningar för tillväxt om EU-länderna utformar sina skatter så att de främjar investeringar och sysselsättning.


Rapporten bygger på 2005 års reform av stabilitets- och tillväxtpakten och analysen av de första tio åren med euron. I rapporten finns flera förslag till hur EU-länderna kan förbättra sina offentliga finanser:

  • Mer systematisk och omfattande rapportering.
  • Större hänsyn till tidigare resultat när budgeten fastställs.
  • Effektivare skattesystem.
  • Regelbunden översyn av de offentliga finanserna.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar