Navigacijska pot

Javne finance – še vedno sredi prenove - 25/06/2008

Roka jemlje kovanec za en evro iz denarnice

Proračunsko stanje v državah EU je veliko boljše, vendar so potrebni ukrepi za učinkovitejše javne finance.

Na področju javnih financ v EU ni razloga za samozadovoljstvo.Čeprav so se proračunski saldi v letu 2007 zelo izboljšali, morajo vlade držav EU zdaj sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili vzdržnost financ, dolgoročno gospodarsko rast in nemoteno delovanje evra.To je glavni poudarek novega poročila Komisije o javnih financah.

Vlade EU imajo dovolj manevrskega prostora. Poročilo Komisije o javnih financah 2008 poziva k bolj celoviti fiskalni politiki – zlasti učinkovitejšim davkom in porabi – za spodbujanje gospodarske rasti in konkurenčnosti.

Ključni poudarki poročila

  • Najpomembnejše so zdrave javne finance.Države z visokim javnim dolgom imajo znatno nižjo srednjeročno rast, ker so zaradi večjega javnofinančnega zadolževanja obrestne mere višje in zasebne naložbe manjše.
  • Velike javne uprave ovirajo gospodarsko rast z visokimi davčnimi obremenitvami in neučinkovito rabo javnih virov.
  • Javni skladi bi se morali usmeriti na področja „javnega dobra“ z manjšo tržno učinkovitostjo (zdravstvo, izobraževanje, itd.).
  • Večja rast je bolj verjetna, kadar davčni sistemi držav ne odvračajo od naložb in spodbujajo zaposlovanje.


Poročilo se naslanja na reformo Pakta stabilnosti in rasti iz leta 2005 in nedavno analizo desetletnega delovanja evroobmočja. Priporoča, da se nacionalne proračunske politike osredotočijo na zdrave javne finance, in sicer z:

  • bolj sistematičnim in celovitim poročanjem,
  • uporabo podatkov o uspešnosti pri pripravi proračuna,
  • učinkovitejšimi davčnimi sistemi,
  • rednimi pregledi javnih financ.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave