Navigačný riadok

Reforma verejných financií musí pokračovať - 25/06/2008

Ruka vyberá z peňaženky eurovú mincu

Rozpočty krajín EÚ sú na tom už oveľa lepšie, ale zdravé verejné financie si vyžadujú ďalšie opatrenia.

S verejnými financiami v EÚ nemôžme byť spokojní. Napriek výraznému zlepšeniu rozpočtových sáld v roku 2007 by sa mali vlády pričiniť o udržateľnosť financií, dlhodobý hospodársky rast a hladké fungovanie menovej únie. To je základný odkaz nového oznámenia Komisie o verejných financiách.

Vlády EÚ si môžu vybrať z rôznych možností. Správa Komisie o verejných financiách 2008 obsahuje výzvu, aby členské štáty zaujali komplexný prístup k fiškálnej politike, najmä pokiaľ ide o zefektívnenie daňovej politiky a verejných výdavkov, s cieľom podporiť rast a konkurencieschopnosť.

Kľúčové body správy

  • Najdôležitejšia je vyváženosť verejných financií. Krajiny s vysokým štátnym dlhom majú podstatne nižší strednodobý rast, pretože čím viac si vláda požičiava, tým vyššie sú úrokové sadzby, a krajina zároveň stráca príťažlivosť pre súkromné investície.
  • Rozvetvená verejná správa môže brániť rastu vinou vysokých daňových záťaží a neefektívneho využívania verejných zdrojov.
  • Verejné zdroje by sa mali zameriavať na oblasti, kde trh funguje neefektívne, a na poskytovanie verejných služieb (zdravotnej starostlivosti, vzdelávania atď.)
  • K zvýšeniu rastu dochádza najskôr vtedy, keď vlády vedú daňovú politiku, ktorá sa riadi úsilím neodradiť investície a podporiť zamestnanosť.


Vychádzajúc z reformy paktu stability a rastu z roku 2005 a nedávno vypracovanej analýzy, ktorá skúmala desať rokov od zavedenia eura, predkladá správa spôsoby, ako si môžu rozpočtové politiky jednotlivých štátov udržať sústredenosť na zdravé verejné financie:

  • systematickejším a komplexnejším podávaním správ
  • využívaním údajov o výkone pri rozhodovaní o rozpočte
  • zefektívnením daňových systémov
  • pravidelnou previerkou verejných financií

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy