Kruimelpad

Overheidsfinanciën – nog werk aan de winkel - 25/06/2008

Een hand neemt een euro uit een portemonneetje

De begrotingen in de EU-landen zijn er beter aan toe dan vroeger, maar de openbare financiën zijn nog lang niet gezond.

Er is in 2007 heel wat vooruitgang geboekt bij de openbare financiën, maar de EU-landen mogen niet op hun lauweren rusten.De Europese Commissie wil dat de regeringen nu maatregelen nemen om te zorgen voor gezonde openbare financiën en economische groei op lange termijn en een stevige euro.

Ze hebben daarvoor voldoende ruimte.In het nieuwe verslag over de openbare financiën wordt erop aangedrongen het fiscaal beleid ruim op te vatten. Zowel het belastingstelsel als de overheidsuitgaven moeten groei en concurrentievermogen stimuleren.

Hoofdpunten

  • Gezonde openbare financiën zijn onontbeerlijk.Landen met een te hoge schuld groeien op middellange termijn minder snel omdat overheidsschulden rentevoeten laten stijgen en particuliere investeringen ontmoedigen.
  • Een omvangrijk overheidsapparaat kan de groei afremmen door hoge belastingen en het inefficiënt gebruik van overheidsmiddelen.
  • Overheidsgeld moet in de eerste plaats worden gebruikt op gebieden waar de marktwerking niet volstaat en die de bevolking ten goede komen (gezondheidszorg, onderwijs enz.).
  • De groei wordt belemmerd door een belastingbeleid dat investeringen of werken ontmoedigt.


Uitgaande van de hervorming van het stabiliteits- en groeipact in 2005 en de recente terugblik op tien jaar euro, worden in het verslag ook enkele suggesties gedaan om het nationaal beleid te blijven toespitsen op gezonde openbare financiën:

  • regelmatiger uitgebreid rapporteren
  • performantiegegevens betrekken bij besluitvorming over begroting
  • belastingstelsels efficiënter maken
  • regelmatiger de begroting doorlichten

 

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links