Navigācijas ceļš

Publiskās finanses gaida reformas - 25/06/2008

Sieviete no atvērta maka izņem viena eiro monētu

ES dalībvalstis ir krietni sasparojušās budžeta jomā, taču publisko finanšu stāvoklis vēl jāuzlabo.

Nav iemesla kultivēt pašapmierinātību attiecībā uz ES publiskajām finansēm. Lai gan budžets  2007. gadā ir kļuvis ievērojami sabalansētāks, valdībām ir īstais brīdis rīkoties, lai turpinātos finansiālā stabilitāte, ilgtermiņa ekonomiskā izaugsme un eiro valūtas netraucēta aprite.Tāds ir galvenais vēstījums jaunajā Komisijas ziņojumā par publiskajām finansēm.

ES valdībām paveras plašs rīcības lauks. 2008. gada Komisijas ziņojumā par publiskajām finansēm aicināts ieviest vienotu pieeju fiskālajā politikā, rūpējoties par efektīvāku nodokļu un izdevumu politiku, lai veicinātu izaugsmi un konkurētspēju.

Galvenie punkti

  • Sabalansētas publiskās finanses ir ārkārtīgi svarīgas. Valstīs ar lielu parādu ekonomiskā izaugsme vidēja termiņa perspektīvā risinās daudz lēnāk, jo, valstij aizņemoties lielus līdzekļus, paaugstinās procentu likmes un kavējas privātās investīcijas.
  • Ja valsts pārvaldē strādā pārāk daudz ierēdņu, izaugsme var palēnināties augstā nodokļu sloga un neefektīva publisko līdzekļu izmantojuma dēļ.
  • Publiskie līdzekļi būtu jānovirza jomām, kur tirgus nedarbojas gana efektīvi, kā arī sabiedriskajiem pakalpojumiem (veselības aprūpei, izglītībai utt.).
  • Izaugsme ir straujāka, ja valdības izstrādātā nodokļu politika sekmē investīcijas un nodarbinātību.


Pamatojoties uz 2005. gada Stabilitātes un izaugsmes pakta reformu un nesen publicēto analīzi, kur izvērtēta eiro valūtas pastāvēšanas desmitgade, ziņojumā iekļauti arī priekšlikumi, kā rūpēties par veselīgām publiskajām finansēm valstu budžetos:

  • sniegt sistemātiskākus un visaptverošus ziņojumus,
  • gatavojot lēmumus par budžetu, balstīties uz tā izpildes rādītājiem,
  • veidot efektīvāku nodokļu sistēmu,
  • regulāri pārskatīt publiskās finanses.

 

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites