Navigointipolku

Julkisen talouden uudistusta jatkettava - 25/06/2008

Avoin kukkaro ja euron kolikko

Komission julkaiseman raportin mukaan EU-maiden julkinen talous on paljon paremmassa kunnossa kuin vielä joitakin vuosia sitten. Julkisen talouden tervehdyttämiseksi tarvitaan kuitenkin vielä lisätoimia.

 

EU-maiden julkisen talouden hoidossa ei ole varaa lepäillä laakereilla. Vaikka julkisen talouden tila parani viime vuonna huomattavasti, EU-maiden olisi toimittava nyt, jotta ne voisivat varmistaa julkisen talouden kestävyyden, edistää pitkän aikavälin talouskasvua ja taata talous- ja rahaliiton (EMU) häiriöttömän toiminnan. Suositus sisältyy uuteen julkisen talouden tilaa käsittelevään EU-komission raporttiin.

EU-mailla on huomattavat toimintamahdollisuudet uudistusten toteuttamiseksi. Julkinen talous 2008 -raportin mukaan finanssipolitiikassa olisi sovellettava kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla edistetään kasvua ja kilpailukykyä. Tämä merkitsee erityisesti verotuksen ja julkisten varojen käytön tehostamista.

Raportin avainkohdat:

  • Terveen julkisen talouden varmistaminen on välttämätöntä. Keskipitkän aikavälin talouskasvu on huomattavasti heikompaa niissä maissa, joissa julkisen talouden velka on korkea. Tämä johtuu siitä, että julkisen talouden luotonoton lisääntyminen nostaa korkotasoa ja vähentää yksityisiä investointeja.
  • Suuri julkishallinto voi estää kasvua korkean verorasitteen ja julkisten resurssien tehottoman käytön kautta.
  • Julkisia varoja olisi kohdennettava aloille, joilla markkinat eivät toimi tehokkaasti. Niillä olisi myös tarjottava julkispalveluja ja ­hyödykkeitä (terveydenhuolto, koulutus jne.).
  • Suurempi talouskasvu on mahdollista, jos EU-maat suunnittelevat verojärjestelmänsä siten, että niillä ei heikennetä investointihalukkuutta. Verotuksella olisi myös edistettävä työllisyyttä.


Vakaus- ja kasvusopimuksen vuoden 2005 uudistuksen ja euron 10-vuotistaipaleen saavutuksia käsittelevän tiedonannon perusteella raportissa ehdotetaan myös uusia lähestymistapoja, joilla voitaisiin jatkaa julkisen talouden laatuun keskittymistä EU-maiden finanssipolitiikassa. Näitä ovat mm. seuraavat:

  • Julkisen talouden tilasta on raportoitava järjestelmällisemmin ja kattavammin vakaus- ja lähentymisohjelmissa.
  • Julkisia varoja koskevassa päätöksenteossa on käytettävä suorituskykyä ja tuloksia koskevia tietoja.
  • Verojärjestelmiä on tehostettava.
  • Julkisen talouden laatua on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen.

 

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä