Navigatsioonitee

Riigi rahanduse paremaks muutmine on alati aktuaalne - 25/06/2008

Rahakotist võetakse euromünt

ELi liikmesriikide eelarvetel pole viga, kuid veelgi parema olukorra saavutamiseks on vaja täiendavaid meetmeid.

Riigi rahandus ei anna ELis enesega rahuloluks põhjust.Vaatamata äramärgitud edusammudele riigieelarvete tasakaalus hoidmisel 2007. aastal oleks valitsustel nüüd vaja võtta meetmeid jätkusuutliku rahanduse, pikaajalise majanduskasvu ja euro ladusa toimimise tagamiseks.See ongi riigi rahandust käsitleva komisjoni dokumendi peamine sõnum.

ELi liikmesriikide valitsuste ees avaneb väga lai tegevusvaldkond.Komisjoni 2008. aasta aruandes "Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus" kutsutakse majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamiseks riike üles käsitlema fiskaalpoliitikat terviklikult ning eelkõige tõhustama maksustamist ja raha kasutamist.

Peamised seisukohad

  • Tugev riigi rahandus on väga oluline.Suure riigivõlaga riikide majanduskasv on keskmise pikkusega perioodil oluliselt aeglasem, kuna valitsuse laenud tõstavad intressimäärasid ja heidutavad erainvestoreid.
  • Suured haldusaparaadid pidurdavad majanduskasvu suure maksukoormuse ja riigieelarve vahendite ebatõhusa kasutamise tõttu.
  • Riiklikke vahendeid tuleb kasutada eelkõige valdkondades, kus turg ei toimi tõhusalt ning kus pakutakse avalikke hüvesid (tervishoid, haridus jne). 
  • Suurem majanduskasv on tõenäolisem siis, kui valitsus kujundab maksupoliitikat moel, mis julgustab looma töökohti ning ei heiduta investoreid.


Tuginedes stabiilsuse ja kasvu paktiga kavandatud 2005. aasta reformidele ja viimasele analüüsile, milles käsitletakse euro kümneaastast ajalugu, esitatakse aruandes ka mõned ideed, kuidas liikmesriikide eelarvepoliitika raames pidada silmas tugevat riigi rahandust. Tuleb:

  • rakendada süstemaatilisemat ja kõikehõlmavat aruandlust
  • tugineda eelarveotsuste tegemisel tulemuslikkust kajastavale teabele
  • tõhustada maksusüsteeme
  • riigi rahanduse valdkonda pidevalt üle vaadata

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad