Sti

Flere reformer af finanserne - 25/06/2008

En hånd tager en euro op af pungen

Budgetsituationen i EU-landene ser betydeligt bedre ud – nu skal fokus lægges på kvaliteten af de offentlige finanser

Selv om budgetsituationen blev væsentligt forbedret i 2007, kan EU-landene ikke hvile på laurbærrene. En række problemer skal løses for at sikre de offentlige finansers holdbarhed, fremme den økonomiske vækst på lang sigt og sørge for, at den økonomiske og monetære union (ØMU'en) fungerer godt. Det er hovedbudskabet i Kommissionens nye meddelelse om de offentlige finanser i EU.

EU-landene har et betydeligt spillerum, men der er også brug for en overordnet finansiel tilgang. I sin rapport om de offentlige finanser for 2008 opfordrer Kommissionen landene til at  fremme vækst og konkurrenceevne gennem skatte- og udgiftsreformer.

Hovedpunkterne:

  • Sunde offentlige finanser er helt centralt. Lande med stor statsgæld har betydelig lavere vækst på mellemlang sigt, fordi gælden får renten til at stige og lægger en dæmper på de private investeringer.
  • Når den offentlige forvaltning bliver for stor, kan det hæmme væksten, fordi skattebyrden bliver for høj, og de offentlige ressourcer ikke udnyttes effektivt.
  • De offentlige udgifter skal være mere målrettede og fokusere på at fjerne markedsbrister og forbedre det offentlige system (f.eks. på sundheds‑ og uddannelsesområdet).
  • Væksten bliver større, når skattestrukturen skaber incitament til investeringer og øger beskæftigelsen.


Rapporten tager udgangspunkt i reformen af stabilitets- og vækstpagten i 2005 og statusrapporten i anledning af tiåret for euroen. I rapporten foreslår Kommissionen bl.a., hvordan EU‑landene kan forbedre kvaliteten af de offentlige finanser ved hjælp af:

  • mere systematisk og omfattende indberetning
  • større hensyn til informationer om hidtidige resultater, når budgettet fastlægges
  • mere effektive skattesystemer
  • regelmæssig evaluering af de offentlige finanser

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links