Cesta

Reforma veřejných financí ještě není dokončena - 25/06/2008

Ruka vyjímající z peněženky jednoeurovou minci

Stav rozpočtů zemí EU se sice zlepšil, avšak k ozdravení veřejných financí jsou zapotřebí další opatření.

Pokud jde o veřejné finance v EU, není důvod ke spokojenosti.V roce 2007 se rozpočtová rovnováha výrazně zlepšila, avšak jednotlivé země musejí nyní usilovat o udržitelnost financí, dlouhodobý hospodářský růst a hladké fungování eura.Tento závěr je hlavním obsahem nového dokumentu Komise o stavu veřejných financí.

Země EU mají v oblasti veřejných financí značné pravomoci. Zpráva Komise o veřejných financích pro rok 2008 vyzývá k ucelenému přístupu k daňové politice, zejména ke zvýšení efektivity zdanění a výdajů s cílem podpořit růst a konkurenceschopnost.

Hlavní body

  • Zdravé veřejné finance jsou nezbytné.Země s vysokým veřejným dluhem vykazují podstatně nižší střednědobý růst, jelikož vysoká zadluženost státu zvyšuje úrokové sazby a odrazuje soukromé investory.
  • Přebujelá veřejná správa může bránit růstu v důsledku vysokých daní a neefektivního využívání veřejných zdrojů.
  • Veřejné prostředky by měly směřovat do oblastí, kde není trh účinný, a být přínosem pro celou společnost (zdravotní péče, vzdělávání atd.).
  • Pravděpodobnost růstu se může zvýšit, pokud státy upraví daně tak, aby neodrazovaly od investic a podporovaly zaměstnanost.


Zpráva vychází z reformy paktu růstu a stability z roku 2005 a nedávné analýzy deseti let fungování eura a v rámci úsilí o ozdravení veřejných financí navrhuje pro státní rozpočtovou politiku tato opatření:

  • systematičtější a ucelenější podávání zpráv,
  • využívání informací o výsledcích při rozhodování o rozpočtu,
  • zefektivnění daňových systémů,
  • pravidelný přezkum veřejných financí.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy