Навигационна пътека

Публични финанси – продължаващи реформи - 25/06/2008

Ръка, изваждаща монета от едно евро от портмоне

Бюджетите на страните от ЕС са в по-добро състояние от преди, но за пълното им стабилизиране са нужни още действия.

Няма място за задоволство по отношение на публичните финанси в ЕС.Въпреки видимото подобрение на бюджетните баланси през 2007 г. правителствата трябва да вземат незабавни мерки, ако искат да осигурят устойчиви финанси, дългосрочен икономически растеж и безпрепятствено развитие на еврото.Това е основното заключение в новия документ на Комисията за публичните финанси. [link to Communicationto be added]

Правителствата на ЕС имат широко поле за действие. Докладът на Комисията за публичните финанси за 2008 г. призовава за цялостен подход към фискалната политика и по-конкретно за по-ефикасни държавни разходи и данъчно облагане с цел насърчаване на растежа и конкурентоспособността.

Основни аргументи

  • Стабилните публични финанси са от съществено значение. Страните с голям национален дълг имат много по-нисък средносрочен растеж, тъй като големите държавни заеми повишават лихвените проценти и възпрепятстват частните инвестиции.
  • Големите държавни администрации могат да пречат на растежа поради по-високата данъчна тежест и неефективното използване на публични ресурси.
  • За препоръчване е публичните средства да се насочват към области, в които пазарът не функционира ефикасно, и към предоставяне на обществени услуги (здравеопазване, образование и др.).
  • Високият растеж е по-вероятен, когато правителствата използват данъците така, че да насърчават заетостта и инвестициите.


Развивайки идеите на реформата на Пакта за стабилност и растеж от 2005 г. и неотдавнашния анализ по случай десетгодишнината на еврото, докладът предлага начини за съсредоточаване на националните бюджетни политики върху устойчивите публични финанси:

  • по-систематична и всеобхватна отчетност;
  • използване на данни за ефективността на публичните финанси при вземането на бюджетни решения;
  • по-ефикасни данъчни системи;
  • редовни прегледи на публичните финанси.

 

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки