Sökväg

Euron fyller 10 år - 07/05/2008

Tecknad figur målar stjärnor på ett euromynt.

Samtidigt som EU firar eurons tioårsjubileum får Slovakien klartecken att ansluta sig till euroområdet 2009.

I maj 1998 fattade ledarna för EU:s medlemsländer det historiska beslutet att lansera euron. Den började användas i januari 1999 och samtidigt blev den ekonomiska och monetära unionen (EMU) verklighet.

320 miljoner européer i 15 länder – fler än USA:s hela befolkning – använder idag samma valuta och drar nytta av en integrerad EU-marknad.

Euron har också bidragit till att länderna i euroområdet har haft sunda offentliga finanser och har kunnat föra en sund makroekonomisk politik– vilket i sin tur har skapat nya jobb.

Det genomsnittliga offentliga budgetunderskottet i EU sjönk 2007 till rekordlåga 0,6 % av BNP (jämfört med 4 % på 1980- och 1990-talen). Mot bakgrund av denna utveckling har EU-kommissionen idag föreslagit rådet att avsluta övervakningen av Italien, Portugal, Slovakien och Tjeckien för att ha uppvisat alltför stora underskott.

För att försöka bygga vidare på denna framgång lägger EU-kommissionen i dag fram ett strategidokument English med en redogörelse av vad som har åstadkommits under de tio åren sedan euron infördes. Det innehåller en uppmaning till berörda parter att fundera över hur den gemensamma valutan ska kunna skapa ytterligare fördelar i framtiden.

EMU är en milstolpe i den europeiska integrationsprocessen, men den måste anpassas till de nya villkor som globaliseringen, de knappa naturresurserna, klimatförändringarna och den åldrande befolkningen kommer att skapa framöver.

En annan rapport English som läggs fram i dag visar att Slovakien uppfyller kraven för att kunna ansluta sig till euroområdet – stabila priser och stabil växlingskurs, låga räntor, lågt budgetunderskott och låg statsskuld samt förenlig nationell lagstiftning. Kommissionen rekommenderar EU-länderna att godkänna Slovakiens medlemskap i euroområdet från och med den 1 januari 2009.

Övriga EU-länder som granskats (främst nyblivna medlemsländer från Östeuropa, men också Sverige) visade sig inte uppfylla villkoren för medlemskap.

Mer om ekonomiska frågor

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar