Navigačný riadok

Euro už aj na Slovensku - 07/05/2008

Kreslená postavička maľuje hviezdičky na euromincu

EÚ dáva Slovensku zelenú na vstup do eurozóny od roku 2009 práve na desiate výročie svojej jednotnej meny.

V máji pred desiatimi rokmi prijali lídri EÚ rozhodnutie zaviesť euro. Mena sa dostala na finančný trh v januári 1999 a zavŕšila zrod hospodárskej a menovej únie (HMÚ).

Dnes už takmer 320 miliónov Európanov, t. j. viac ako predstavuje obyvateľstvo Spojených štátov, v 15 krajinách využíva tú istú menu a výhody jednotného trhu EÚ.

Euro nám pomohlo skvalitniť hospodárenie s verejnými financiami a makroekonomické politiky – čo viedlo k vytvoreniu väčšieho počtu pracovných miest.

Priemerný deficit verejných financií v EÚ klesol v roku 2007 na historické minimum 0,6 % HDP (v porovnaní so 4 % v 80-tych a 90-tych rokoch). Vzhľadom na tieto skutočnosti mohla dnes Komisia odporučiť Rade, aby ukončila dohľad nad Českou republikou, Talianskom, Portugalskom a Slovenskom, ktoré vykazovali nadmerný verejný deficit.

EÚ dnes zverejnila strategický dokument English, v ktorom bilancuje výsledky dosiahnuté počas desiatich rokov od zavedenia eura a kladie otázku pre všetkých zainteresovaných, ako môže jednotná mena priniesť v budúcnosti ešte viac výhod.

Hospodárska a menová únia predstavuje medzník v procese integrácie EÚ. V najbližších rokoch však bude potrebné upraviť jej fungovanie tak, aby mohla lepšie reagovať na nové problémy súvisiace s globalizáciou, obmedzenými prírodnými zdrojmi, zmenami klímy a starnúcim obyvateľstvom.

V ďalšej dnešnej správe Englishsa uvádza, že Slovensko spĺňa požiadavky na prijatie eura v oblasti stability cien a výmenných kurzov, nízkych úrokových sadzieb, verejného deficitu a dlhu a zosúladenia vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia odporučí vládam EÚ, aby schválili členstvo Slovenska v eurozóne od 1. januára 2009.

Ďalšie hodnotené krajiny EÚ (predovšetkým noví členovia a Švédsko) zatiaľ podmienky vstupu do eurozóny nespĺňajú.

Viac informácií o hospodárskych záležitostiach EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy