Ścieżka nawigacji

Dziesięciolecie euro - 07/05/2008

Postać z filmu rysunkowego malująca gwiazdy na monecie euro

Podczas gdy Unia świętuje dziesięciolecie wspólnej waluty, Słowacja przygotowuje się do jej przyjęcia w 2009 r.

W tym miesiącu mija 10 lat od podjęcia przez przywódców UE historycznej decyzji o wprowadzeniu euro. W styczniu 1999 r. euro funkcjonowało już jako wirtualna waluta dla płatności bezgotówkowych, narodziła się też unia gospodarcza i walutowa (UGW).

Dzisiaj około 320 milionów Europejczyków w 15 krajach – więcej niż ludność Stanów Zjednoczonych – posługuje się wspólną walutą i odnosi korzyści z integracji rynku unijnego.

Euro przyczyniło się również do utrzymania stabilności finansów publicznych i polityki makroekonomicznej – a tym samym do stworzenia większej liczby miejsc pracy.

Średnia wysokość deficytu budżetowego państw w UE spadła w 2007 r. do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 0,6 proc. PKB (w porównaniu z 4 proc. w latach 80. i 90.). Odzwierciedleniem tych tendencji jest dzisiejsze zalecenie Komisji dla Rady dotyczące zakończenia procedur nadzoru nad Czechami, Włochami, Portugalią i Słowacją w związku z ich nadmiernym deficytem.

Aby sukces ten procentował, w wydanym dziś dokumencie English podsumowano osiągnięcia ostatniej dekady od czasu wprowadzenia euro i zwrócono się do zainteresowanych stron z zapytaniem, w jaki sposób jednolita waluta może przynosić dalsze korzyści w przyszłości.

UGW – kamień milowy w procesie integracji UE – będzie musiała się odpowiednio dostosować, aby w nadchodzących latach sprostać wyzwaniom związanym z globalizacją, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, zmianami klimatu i starzeniem się społeczeństwa.

W innym sprawozdaniu English opublikowanym w dniu dzisiejszym stwierdza się, że Słowacja spełnia warunki, aby przyjąć euro – dowodzą tego stabilne ceny i kursy wymiany walut, niskie stopy procentowe, niski deficyt budżetowy i dług publiczny oraz zgodność prawa krajowego z prawem unijnym. Komisja przedstawi zalecenie dla rządów państw UE, aby zatwierdziły przystąpienie Słowacji do strefy euro 1 stycznia 2009 r.

Pozostałe państwa UE poddane ocenie (głównie nowe państwa członkowskie z Europy Wschodniej, a także Szwecja) nie spełniły kryteriów członkostwa w strefie euro.

Więcej na temat sytuacji gospodarczej w UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki