Kruimelpad

De euro wordt tien - 07/05/2008

Stripfiguurtje dat sterren op een euro schildert

Terwijl de EU de tiende verjaardag van de euro viert, maakt nu ook Slowakije zich op voor de invoering van de euro in 2009.

Deze maand is het tien jaar geleden dat de EU-leiders de historische beslissing namen om de euro in te voeren. In januari 1999 werd de euro een volwaardige valuta en werd de economische en monetaire unie een feit.

Inmiddels betalen al zo'n 320 miljoen Europeanen in 15 landen – meer dan de bevolking van de Verenigde Staten - met de gemeenschappelijke munt. En kunnen ze profiteren van de voordelen van de eengemaakte markt.

De euro helpt ook de overheidsfinanciën en het macro-economisch beleid gezond te houden, wat weer zorgt voor nieuwe banen.

Het gemiddelde overheidstekort in de EU daalde tot 0,6% van het BBP in 2007, een record. In de jaren '80 en '90 was dit bijvoorbeeld nog 4%. Gezien de positieve ontwikkelingen heeft de Commissie vandaag de Raad kunnen adviseren om de toezichtprocedures wegens buitensporige overschotten tegen Tsjechië, Italië, Portugal en Slowakije te staken.

In een nieuw EU-beleidsdocument English wordt de balans opgemaakt van de eerste tien jaar met de euro en iedereen gevraagd: hoe kan de Europese eenheidsmunt ons in de toekomst nog meer voordeel opleveren?

De EMU was een mijlpaal in de Europese eenwording maar moet wel worden aangepast aan de nieuwe situatie met de toenemende globalisering, grondstoffenschaarste, kimaatverandering en vergrijzing.

In een ander verslag English dat vandaag verschijnt, staat dat Slowakije aan alle criteria voor invoering van de euro beantwoordt: stabiele prijzen en wisselkoersen, een lage rente, geringe overheidstekorten en ‑schulden, en een aangepaste nationale wetgeving. De Commissie beveelt de regeringen van de EU-landen dan ook aan om Slowakije op 1 januari 2009 toe te laten tot de eurozone.

De andere kandidaten die onder de loep zijn genomen (vooral nieuwe EU-landen in Oost-Europa, maar ook Zweden), bleken nog niet aan alle voorwaarden te voldoen.

Meer over economische en financiële zaken in de EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links