Navigācijas ceļš

Eiro desmit gadi - 07/05/2008

Multiplikācijas filmas varonis zīmē zvaigznes uz eiro monētas

ES svin vienotās valūtas desmitgadi, un Slovākija var pievienoties eirozonai 2009. gadā.

Pirms desmit gadiem ES līderi pieņēma vēsturisko lēmumu ieviest eiro. Valūtu laida apgrozībā 1999. gada janvārī, un tas bija Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) sākums.

Tagad turpat 320 miljoni Eiropas iedzīvotāju 15 valstīs, pārsniedzot ASV iedzīvotāju kopskaitu, izmanto kopēju valūtu un bauda priekšrocības, ko sniedz vienotais tirgus.

Eiro palīdzējis nodrošināt stabilas publiskās finanses un makroekonomikas politiku — un līdz ar to jaunu darba vietu izveidi.

Vidējais valsts budžeta deficīts ES dalībvalstīs sasniedzis rekordzemu rādītāju 0,6 % no IKP 2007. gadā (salīdzinot ar 4% 1980. un 1990. gados). Novērtējusi šo tendenci, Komisija šodien varēja ieteikt Padomei izbeigt pārmērīga budžeta deficīta uzraudzības procedūras Čehijā, Itālijā, Portugālē un Slovākijā.

Šodien publicētais ES politikas dokuments English novērtē desmit gados kopš eiro ieviešanas paveikto un mudina ieinteresētās personas domāt, kādas vēl priekšrocības eiro var sniegt nākotnē.

ES integrācijas procesā tik nozīmīgā EMS nākotnē būs jāpielāgo, lai pārvarētu tādus izaicinājumus kā globalizācija, dabas resursu nepietiekamība, klimata pārmaiņas un iedzīvotāju novecošana.

Vēl vienā šodien publicētā ziņojumā English atzīts, ka Slovākija izpilda eiro ieviešanai izvirzītās prasības — stabilas cenas un maiņas likmes, zemas procentu likmes, valsts deficīts un parāds, kā arī atbilstoši valsts tiesību akti. Komisija ieteiks ES valstu vadītājiem apstiprināt Slovākijas pievienošanos eirozonai no 2009. gada 1. janvāra.

Par pārējām ES valstīm (galvenokārt jaunajām dalībvalstīm no Austrumeiropas un arī Zviedriju), kuras novērtēja, tika atzīts, ka tās dalības kritērijus neizpilda.

Lasīt vairāk par ekonomikas jautājumiem

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites