Navigatsioonitee

Euro 10 aastat - 07/05/2008

Joonistatud tegelane maalib euromündile tähti

EL tähistab ühisraha kasutuselevõtmise kümnendat aastapäeva. Samal ajal saab Slovakkia loa liituda euroalaga 2009. aastal.

Maikuus kümme aastat tagasi tegid ELi juhid ajaloolise otsuse euro kasutuselevõtmise kohta.  Vääring võeti kasutusele 1999. aasta jaanuaris ning sellega oli majandus- ja rahaliit sündinud.

Praegu kasutab ELi integreeritud turu ja ühisraha eeliseid 320 miljonit eurooplast 15 liikmesriigis – see on rohkem, kui USA elanikkond.

Euro on aidanud panna aluse riikide tugevale rahandusele ja makromajanduspoliitikale. See on toonud kaasa täiendavate töökohtade loomise.

ELis langes 2007. aastal keskmine riigieelarve puudujääk rekordiliselt madalale – 0,6% protsendile SKTst (asjaomane puudujääk oli 4% 80–90ndatel aastatel). Euroopa Komisjon pidas nüüd võimalikuks soovitada nõukogul lõpetada ülemäärase eelarvepuudujäägi järelevalvemenetlus Tšehhi Vabariigi, Itaalia, Portugali ja Slovakkia suhtes.

ELi poliitilises dokumendis English antakse edu kajastav ülevaade 10 aasta saavutustest, s.o alates euro kasutuselevõtmisest, ning esitatakse sidusrühmadele küsimus, milliseid täiendavaid eeliseid saaks ühisraha tulevikus pakkuda.

Euroopa majandus- ja rahaliit on Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi tähis, mis peab järgmise kümne aasta jooksul kohanema globaliseerumise väljakutsetega, loodusvarade nappusega, kliimamuutusega ja elanikkonna vananemisega.

Äsja avaldatud aruandes Englishjõutakse järeldusele, et Slovakkia vastab euroalaga ühinemise kriteeriumidele – Slovakkias on stabiilsed hinnad ja vahetuskurss, madalad intressimäärad, väike riigieelarve puudujääk ja riigivõlg ning ühtlustatud õigusaktid. Komisjoni soovitus ELi liikmesriikidele on, et nad kiidaksid heaks Slovakkia ühinemise euroalaga alates 1. jaanuarist 2009.

Teised ELi liikmesriigid, keda hinnati (Ida-Euroopa riigid, aga ka Rootsi), ei vasta praegu euroala kriteeriumidele.

Lugege ELi majandusküsimustest täiendavalt

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad