Διαδρομή πλοήγησης

Το ευρώ γίνεται δέκα χρονών - 07/05/2008

Φιγούρα ζωγραφίζει αστέρια πάνω σε κέρμα ευρώ

Καθώς η ΕΕ γιορτάζει τα δεκάχρονα του ενιαίου νομίσματος, η Σλοβακία ετοιμάζεται να εισέλθει στην ευρωζώνη το 2009.

Πριν από δέκα ακριβώς χρόνια, οι ηγέτες της ΕΕ έλαβαν την ιστορική απόφαση να υιοθετήσουν το ευρώ. Το νέο νόμισμα δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο 1999 και η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) είδε το φως της ημέρας.

Σήμερα, περίπου 320 εκατομμύρια Ευρωπαίοι σε 15 χώρες – περισσότεροι από τον πληθυσμό των ΗΠΑ – χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα και απολαμβάνουν τα οφέλη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Το ευρώ μας βοήθησε να διατηρούμε υγιή τα δημόσια οικονομικά μας και να εφαρμόζουμε σταθερές μακροοικονομικές πολιτικές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία απασχόλησης.

Τα δημοσιονομικά ελλείμματα στην ΕΕ υποχώρησαν στο επίπεδο ρεκόρ του 0,6% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο το 2007 (σε σύγκριση με 4% τη δεκαετία του 80 και του 90). Βασιζόμενη στην τάση αυτή, η Επιτροπή προτείνει σήμερα στο Συμβούλιο την έξοδο από τη διαδικασία επιτήρησης στην οποία είχαν τεθεί η Τσεχική Δημοκρατία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία λόγω των υπερβολικά υψηλών ελλειμμάτων τους.

Για την αξιοποίηση της επιτυχούς αυτής πορείας, το έγγραφο πολιτικής ΕΕ Englishπου δημοσιεύεται σήμερα κάνει απολογισμό των όσων επιτεύχθηκαν κατά τη δεκαετή πορεία του ευρώ και ζητά τη γνώμη των αρμοδίων σχετικά με το πώς το ενιαίο νόμισμα μπορεί να αποφέρει και άλλα οφέλη στο μέλλον.

Η ΟΝΕ, ακρογωνιαίος λίθος στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, θα πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της μείωσης των φυσικών πόρων, της κλιματικής αλλαγής και της γήρανσης του πληθυσμού.

Μία άλλη έκθεση Englishπου δημοσιεύεται σήμερα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Σλοβακία πληροί τα κριτήρια προσχώρησης στο ευρώ  - σταθερές τιμές και συναλλαγματικές ισοτιμίες, χαμηλά επιτόκια, χαμηλό δημόσιο έλλειμμα  και χρέος και συμβατή εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή θα συστήσει στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ να εγκρίνουν την προσχώρηση της Σλοβακίας στη ζώνη ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Η αξιολόγηση των υπόλοιπων κρατών της ΕΕ (των νέων κρατών μελών της Ανατολικής Ευρώπης και της Σουηδίας) έδειξε ότι αυτά δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στο ευρώ.

Περισσότερα για τα οικονομικά θέματα της ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι