Навигационна пътека

Еврото на 10 години - 07/05/2008

Анимационен герой, рисуващ звезди на евромонета

ЕС отбелязва 10 години единна валута, а Словакия е одобрена да се присъедини към еврозоната през 2009 г.

Преди десет години през този месец лидерите на ЕС взеха историческото решение за създаване на еврото. Валутата бе пусната в обращение през януари 1999 г. и така се роди Икономическият и паричен съюз (ИПС).

Сега около 320 млн. европейци в 15 страни – повече от населението на САЩ – използват една и съща валута и са облагодетелствани от единния пазар на ЕС.

Еврото подпомогна също така стабилните публични финанси и макроикономическата политика – а всичко това доведе до създаване на повече работни места.

През 2007 г. средните правителствени бюджетни дефицити в ЕС спаднаха до рекордно ниското ниво от 0,6 % от БВП (в сравнение с 4 % през 80-те и 90-те години). Поради това Комисията днес препоръча на Съвета да приключи процедурите за наблюдение заради прекомерен дефицит на Чешката република, Италия, Португалия и Словакия.

На базата на този успех политически документ на ЕС English от днес се опитва да направи равносметка на постигнатото през 10-те години от въвеждането на еврото и се допитва до заинтересованите страни как единната валута може да донесе още повече ползи в бъдеще.

Крайъгълен камък в процеса на интеграция на ЕС, ИПС ще трябва да бъде адаптиран, за да отговори на предизвикателствата на глобализацията, оскъдните природни ресурси, изменението на климата и застаряващото население през идните години.

Според друг доклад English от днес Словакия отговаря на изискванията за влизане в еврозоната – стабилни цени и обменни курсове, ниски лихви, правителствен дефицит и дълг, както и съвместими национални закони. Комисията ще препоръча правителствата от ЕС да одобрят влизането на Словакия в еврозоната от 1 януари 2009 г.

За другите оценявани страни от ЕС (повечето наскоро приети държави от Изтока, но също така и Швеция) мнението е, че не отговарят на условията за членство.

Повече за икономическите въпроси на ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки