Cosán nascleanúna

Cánacha cliste ag obair duitse - 07/04/2008

Cairn de mhonaí

Tacaíonn córais mhaithe chánach le fás geilleagrach, cruthaíonn siad postanna is coinníonn siad daoine ag obair

Díreoidh Fóram cánach na Bruiséile Deutsch (de) English (en) français (fr) – comhdháil bhliantúil faoi cheisteanna cánach a mbeadh spéis ghinearálta nó suim pholaitiúil iontu 7-8 Aibreán) – ar conas a thig le beartas cánach tacú le fás agus le cumas iomaíochta san Eoraip, agus le stáit leasa shóisialta a bheidh nua-aoiseach, nuálach agus inbhuanaithe. 

Tá faoi bheartas cánach an AE Deutsch (de) English (en) français (fr) cuspóirí tábhachtacha a bhaint amach, amhail saorghluaiseacht an chaipitil, cumas iomaíochta , fás agus fostaíocht, agus iomaíocht dhíobhálach chánach Deutsch (de) English (en) français (fr) idir Bhallstáit an AE á sheachaint aige. 

“Tig le comhoibriú idir na húdaráis chánach, comhordú beartas cánach idir na Ballstáit agus comhchuibhiú idir eilimintí ar leith sna córais chánach nuair is cuí sin, tig leo cumas iomaíochta ár gcuideachtaí a fheabhsú," arsa coimisinéir cánachais agus custaim Kovács.

Foghlaimeoidh lucht rannpháirtíochta san fhóram faoi thaithí na mBallstát AE a thug leasuithe cánach tábhachtacha isteach, agus pléifidh siad na ceisteanna seo a leanas:  

  • Conas a thig le córais chánach tacú níos fearr leis an bhfás?
  • Conas is féidir ár gcórais chánach a fheabhsú?
  • Cad a dhéanfaidh an tsamhail shóisialta Eorpach níos inbhuanaithe?
  • Cad atá bainte amach ag cánacha comhréidhe?

Tá an Coimisiún ag lorg smaointe nuálacha freisin - i ngort an bheartais chánach bronntar an duais Eorpach do thráchtais acadúla chánach Deutsch (de) English (en) français (fr)  ar na smaointe is fearr ó shaothair ar dhlí cánach comparáideach, Eorpach agus/nó idirnáisiúnta. 

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links