Navigatsioonitee

Mõistlikult määratud maksudest on kasu - 07/04/2008

Mündid

Õige maksusüsteem soodustab majanduskasvu ja töökohtade loomist ning hoiab meid tegevuses.

Brüsseli maksufoorum DeutschEnglishfrançais on iga-aastane konverents, kus käsitletakse üldist ja poliitilist huvi pakkuvaid maksundusküsimusi. Käesoleva aasta 7.–8. aprillil toimuval foorumil keskendutakse sellele, kuidas maksupoliitika võib soodustada Euroopa majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning muuta Euroopa kaasaegseks innovaatiliseks ja jätkusuutlikuks heaoluühiskonnaks.

ELi maksupoliitikaga DeutschEnglishfrançais on seatud eesmärgiks kapitali vaba liikumine, konkurentsivõime English, majanduskasv ja tööhõive DeutschEnglishfrançais, vältides samas kahjulikku maksualast konkurentsi DeutschEnglishfrançais ELi liikmesriikide vahel.

Maksunduse ja tolliliidu DeutschEnglishfrançais volinik Kovácsi sõnade kohaselt võib maksuasutuste vaheline koostöö, liikmesriikide maksupoliitika koordineerimine ja vajadusel maksusüsteemide konkreetsete lõikude ühtlustamine parandada ettevõtete konkurentsivõimet.

Foorumil osalejad tutvuvad ELi liikmesriikides rakendatud maksureformidest saadud kogemustega ning käsitlevad järgmisi küsimusi:

  • kuidas saab maksusüsteemi abil aidata paremini kaasa majanduskasvule?
  • kuidas olemasolevaid maksusüsteeme paremaks muuta?
  • kuidas muuta Euroopa sotsiaalset mudelit jätkusuutlikumaks?
  • mis on ühtlase maksumäära tulemused? 

Komisjon otsib alati innovaatilisi ideid. Maksupoliitika valdkonnas pärjatakse parimaid ideid Euroopa ja/või rahvusvahelise maksuõiguse valdkonnas Euroopa maksualase teadustöö preemiaga DeutschEnglishfrançais.  

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad