Διαδρομή πλοήγησης

Στοίβες νομισμάτων

Τα αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα προωθούν την οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας.

Το φορολογικό φόρουμ των Βρυξελλών DeutschEnglishfrançais, μια ετήσια διάσκεψη για φορολογικά θέματα γενικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιείται φέτος στις 7 και 8 Απριλίου με κύριο θέμα την εξέταση του τρόπου με τον οποίο η φορολογική πολιτική μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, καθώς και στην προώθηση ενός σύγχρονου, καινοτόμου και βιώσιμου ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας.

Στόχοι της φορολογικής πολιτικής της ΕΕ DeutschEnglishfrançais είναι η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, η ανταγωνιστικότητα English, η ανάπτυξη και η απασχόληση DeutschEnglishfrançais, καθώς και η αποφυγή του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού DeutschEnglishfrançais μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

«Η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών, ο συντονισμός των φορολογικών πολιτικών των κρατών μελών και η εναρμόνιση ορισμένων στοιχείων των φορολογικών συστημάτων, όταν και όπου αυτό ενδείκνυται, μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας» δήλωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση DeutschEnglishfrançais, κ. Κόβακς.

Το φόρουμ θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις εμπειρίες χωρών της ΕΕ που έχουν προβεί σε σημαντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις και να εξετάσουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • πώς μπορεί να αυξηθεί η συμβολή των φορολογικών συστημάτων στην ανάπτυξη;
  • πώς μπορούν να βελτιωθούν τα υφιστάμενα φορολογικά συστήματα;
  • τι μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου;
  • τι έχουν επιτύχει οι ενιαίοι φορολογικοί συντελεστές;

Η Επιτροπή αναζητεί πάντα καινοτόμες ιδέες. Στον φορολογικό τομέα οι καλύτερες ιδέες επιβραβεύονται με το ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό βραβείο διατριβής σε φορολογικά θέματα DeutschEnglishfrançais που απονέμεται για εργασίες στο συγκριτικό, ευρωπαϊκό και/ η διεθνές φορολογικό δίκαιο.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι