Навигационна пътека

„Умните“ данъци работят за вас - 07/04/2008

Купчини монети

Добрите данъчни системи подпомагат икономическия растеж, създават работни места и ни дават работа.

Данъчният форум в Брюксел DeutschEnglishfrançais– ежегодна конференция по данъчни въпроси от общ и политически интерес (7-8 април) – тази година ще насочи вниманието си към това как данъчната политика може да допринесе за растежа и конкурентоспособността в Европа и за една съвременна, новаторска и устойчива европейска социална държава.

Данъчната политика на ЕС DeutschEnglishfrançais се стреми да постигне важни цели като свободно движение на капитали, конкурентоспособност English, растеж и заетост DeutschEnglishfrançais, като в същото време избегне вредната конкуренция в областта на данъците DeutschEnglishfrançais между страните от Съюза.

„Сътрудничеството между данъчните власти, координирането на данъчната политика между страните членки и хармонизирането на някои елементи на данъчните системи, когато и където това е необходимо, могат да повишат конкурентоспособността на нашите предприятия“, обяснява комисарят по данъци и митници DeutschEnglishfrançais Ковач.

Участниците във форума ще се запознаят с опита на страните от ЕС, извършили сериозни данъчни реформи, и ще обсъдят следните въпроси:

  • Как данъчните системи могат да подкрепят повече растежа?
  • Как могат да бъдат подобрени сегашните данъчни системи?
  • Как може да стане по-устойчив европейският социален модел?
  • Какво постигнаха плоските данъци?

Комисията винаги търси новаторски идеи – най-добрите идеи в областта на данъчната политика се награждават с Европейска академична награда за данъчни теории DeutschEnglishfrançais за трудове в областта на сравнителното, европейското и/или международното данъчно право.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки