Navigačný riadok

Slovensko opäť boduje - 15/02/2008

Dáma v obchode si číta nápis na konzerve

Krajiny EÚ úspešne zavádzajú pravidlá jednotného trhu, a najlepšie sa to darí Slovensku.

Vďaka jednotnému európskemu trhu DeutschEnglishfrançais máme v celej Európe nižšie ceny, širšiu ponuku a vyššiu kvalitu tovaru a služieb. Bez spoločných pravidiel schválených na úrovni EÚ a prenesených do vnútroštátnych zákonov by to však nebolo možné.

Podľa najnovšej správy o pokroku DeutschEnglishfrançais, ktorá vychádza každých šesť mesiacov a je známa aj ako hodnotiaca tabuľka vnútorného trhu, sa v priemere iba 1,2 % pravidiel jednotného trhu nedostalo do vnútroštátnych právnych predpisov v stanovenom čase. V júni 2007 to bolo priemerne 1,6 %, ale v súčasnosti sme sa už dostali ďaleko pod 1,5 % – cieľovú hranicu, ktorú priebežne určili európski lídri v roku 2001.

„Je to skvelý výsledok,“ povedal komisár McCreevy zodpovedný za vnútorný trh DeutschEnglishfrançais. „Ak má jednotný trh riadne fungovať, musíme jeho pravidlá uplatňovať správne a načas. Teraz by malo toto napredovanie pokračovať, kým nedosiahneme náš nový cieľ – 1,0 %.“

V tabuľke sa po prvýkrát uvádza všetkých 27 krajín EÚ: Bulharsko a Rumunsko prevzali pravidlá jednotného trhu mimoriadnou rýchlosťou s priemerným deficitom 0,8 %; Slovensko, ktorému  stačí prijať už len 9 pravidiel, je na tom zo všetkých krajín najlepšie; tesne za ním nasledujú Dánsko, Lotyšsko a Litva, ktoré meškajú len s 10 smernicami.

Krajiny, ktorým sa nepodarilo stihnúť termín, čelia konaniam o porušení. Najviac musí doháňať Taliansko, hoci za posledný polrok sa mu podarilo vyčiarknuť zo zoznamu až 19 smerníc. Konania proti zaostávajúcim štátom sa prevažne týkajú neprevzatých smerníc o životnom prostredí, daniach a colných predpisoch, energetike a doprave a napokon zamestnanosti.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy