Navigatsioonitee

Ühtne turg saab hoo sisse - 15/02/2008

Naine uurib riiulite vahel konservikarbi märgist

Liikmesriigid võtavad ELi ühtse turu eeskirju üle rekordtempos.

Tänu Euroopa ühtsele turule DeutschEnglishfrançais on meil kõikjal Euroopas kaupade ja teenuste hinnad madalamad, valik suurem ja kvaliteet parem. See ei oleks võimalik ELi ühiseeskirjadeta, mille liikmesriigid on oma õigusaktide vahendusel seaduseks teinud.

Viimase kuue kuu aruande DeutschEnglishfrançais (nn siseturu tulemustabeli) kohaselt ei ole liikmesriigid ettenähtud aja jooksul üle võtnud keskmiselt ainult 1,2 % ühtse turu eeskirjadest. 2007. aasta juunis oli vastav näitaja 1,6%. Seega oleme täitnud eesmärke 2001. aasta ELi juhtide kehtestatud vahe-eesmärgist (1,5%) edukamalt.

"See on suurepärane tulemus," sõnas siseturu DeutschEnglishfrançais volinik McCreevy. "Ühtse turu tõhusama toimimise tagamiseks tuleks selle eeskirju rakendada õigesti ja õigel ajal. Nüüd peab jätkama sama hooga ja saavutama uue eesmärgi: 1,0%."

Esmakordselt on tulemustabelisse kantud kõik ELi 27 liikmesriiki. Bulgaaria ja Rumeenia on tegutsenud siseturu eeskirjade ülevõtmisel eriti kiiresti. Neil on keskmiselt üle võtmata 0,8% eeskirjadest. Kõige edukam on Slovakkia, kelle on üle võtmata veel ainult 9 eeskirja. Taani, Läti ja Leedu on kohe kannul 10 ülevõtmata eeskirjaga.

Nende liikmesriikide suhtes, kes õigusakte õigel ajal üle ei võta, algatatakse rikkumismenetlus. Itaalial on õnnestunud viimase kuue kuu jooksul vähendada rikkumismenetluste arvu 19 võrra, kuid ta jääb siiski kõige suurema rikkumismenetluste arvuga liikmesriigiks. Põhilised rikkumismenetlused hõlmavad peamiselt vastu võtmata keskkonnadirektiive, maksunduse ja tollivaldkonna direktiive ning energeetikat, transporti ja tööhõivet reguleerivaid direktiive.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad