Cesta

Jednotný trh v dobré formě - 15/02/2008

Žena v samoobsluze čte údaje na štítku konzervy

Země EU přijímají předpisy o jednotném trhu rekordním tempem.

Jednotný evropský trh DeutschEnglishfrançais nám přináší nižší ceny, širší nabídku a vyšší kvalitu zboží a služeb nabízených v celé Evropě. Toho by nebylo možno dosáhnout bez společných pravidel, která se vytvářejí na úrovni EU a následně začleňují do práva členských států.

Poslední zpráva o pokroku za šest měsíců DeutschEnglishfrançais (označovaná jako „Internal market scoreboard“) ukazuje, že do vnitrostátního práva nebylo ve stanoveném čase začleněno v průměru pouze 1,2 % předpisů týkajících se vnitřního trhu. Zatímco v červnu 2007 byl tento průměr 1,6 %, současná hodnota je mnohem nižší než přechodný cíl 1,5 %, který stanovili vedoucí představitelé EU v roce 2001.

„Je to vynikající výsledek,“ prohlásil evropský komisař pro vnitřní trh DeutschEnglishfrançais Charlie McCreevy a dodal: „Aby mohl jednotný trh účinně fungovat, je třeba jeho pravidla uplatňovat správně a včas. Nyní je zapotřebí, aby tento proces pokračoval k dosažení nového cíle, kterým je 1 %“.

Poprvé tato zpráva zahrnuje všech 27 zemí EU. Velmi rychle přijímají předpisy o jednotném trhu Bulharsko a Rumunsko, jejichž průměrný deficit je 0,8 % předpisů. V čele je Slovensko, kde došlo ke zpoždění pouze u devíti předpisů, přičemž v těsném závěsu jsou Dánsko, Litva a Lotyšsko, které ve stanovené době nestihly provést pouze 10 směrnic.

Zemím, jež nepřijmou příslušné předpisy včas, hrozí řízení pro porušení práva. Největším hříšníkem je stále Itálie, avšak v uplynulých šesti měsících se jí podařilo snížit počet neprovedených směrnic o devatenáct. Většina řízení pro pozdní provádění směrnic se týká směrnic o životním prostředí a dále pak směrnic v oblasti daní, cel, energetiky, dopravy a zaměstnanosti.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy