Навигационна пътека

Единният пазар набира скорост - 15/02/2008

Жена, разглеждаща етикета на метална кутия в магазин

Страните от ЕС приемат правилата за единния пазар за рекордно кратко време.

Единният европейски пазар DeutschEnglishfrançais доведе до понижаване на цените, увеличаване на избора и повишаване на качеството на предлаганите в Европа стоки и услуги. Това не би било възможно без общите правила, приети от ЕС и превърнати в закони от страните членки.

Най-новият шестмесечен доклад за напредъка DeutschEnglishfrançais (известен като „контролно табло на вътрешния пазар“) показва, че едва 1,2% от правилата за вътрешния пазар не са включени в националното законодателство за определеното време. През юни 2007 г. средният процент бе 1,6 %, а сега е доста под междинното целево равнище от 1,5 %, определено от лидерите на ЕС през 2001 г.

„Това е отличен резултат“, заяви комисарят по вътрешен пазар и услуги DeutschEnglishfrançais Макрийви. „За да функционира единният пазар ефективно, правилата му трябва да бъдат прилагани правилно и навреме. Сега напредъкът трябва да продължи, за да се постигне новата цел – 1 %.“

За пръв път всички 27 страни от ЕС са включени в контролното табло: България и Румъния са били извънредно бързи в приемането на правилата за вътрешния пазар, като средното изоставане при тях е 0,8 %; Словакия е начело с едва 9 все още неприети правила; Дания, Латвия и Литва я следват плътно с 10 забавени директиви към момента.

Страните, които не спазят срока за приемане, са заплашени от процедури за нарушение. Италия все още трябва да приеме най-много правила, но през последното шестмесечие успя да намали броя им с 19. По-голямата част от действията срещу изоставащите са свързани с неприети директиви в областта на околната среда, следвани от данъчното облагане и митниците, енергията и транспортът и заетостта.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки