Διαδρομή πλοήγησης

Άνοιγμα της πιστωτικής αγοράς στον ανταγωνισμό - 16/01/2008

Υπολογιστής τσέπης επάνω σε χαρτονομίσματα ευρώ

Μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και καλύτερες τιμές αναμένονται από την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς καταναλωτικής πίστης.

Αν έχετε ποτέ αγοράσει πλυντήριο ή τηλεόραση στις εκπτώσεις ή αν έχετε χρησιμοποιήσει την πιστωτική διευκόλυνση που προσφέρουν ορισμένα καταστήματα, θα εκπλαγείτε αν μάθετε πόσο διαφέρει το πιστωτικό κόστος ανάλογα με τη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεστε. Η διαφορά αυτή μπορεί να φθάσει και το 6%. Έτσι, ενώ οι καταναλωτές στη Φινλανδία επιβαρύνονται για τα δάνειά τους μόνον με 6,3%, στην Πορτογαλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 12,2%. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ αποφάσισε να παρέμβει και να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η οδηγία για την καταναλωτική πίστη, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Ιανουαρίου, επεκτείνει τα οφέλη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες English. Οι καταναλωτές θα μπορούν πλέον να συγκρίνουν τις προσφορές τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και να επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα.

Η διαφάνεια και τα δικαιώματα των καταναλωτών θα βρίσκονται πλέον στην ημερήσια διάταξη, καθώς οι πιστωτές θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν την ίδια βασική πληροφόρηση σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι ευκολότερη η σύγκριση ορισμένων προσφερόμενων όρων, όπως το επιτόκιο και τα έξοδα σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης του δανείου. Ένα τυποποιημένο έντυπο με σαφείς πληροφορίες για το κόστος του προτεινόμενου δανείου θα χρησιμοποιείται σε επίπεδο ΕΕ.

Μετά τη σύναψη της σύμβασης, θα έχετε δεκατέσσερις ημέρες στη διάθεσή σας για να την ακυρώσετε σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη, πράγμα που ήταν αδύνατο σχεδόν στις μισές χώρες της ΕΕ. Έτσι, οι καταναλωτές δεν θα τιμωρούνται πλέον για μια απόφαση που πήραν βιαστικά κάτω από πίεση, ενώ θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτών, οι οποίοι θα προσπαθούν να μην χάσουν την πελατεία τους.

Η νέα νομοθεσία αφορά τα δάνεια από 200 έως 75.000 ευρώ. Δεν καλύπτει τα ενυπόθηκα δάνεια και τις χρεωστικές κάρτες. Το κατώτατο όριο των 200 ευρώ ορίστηκε προκειμένου να καλυφθούν τα γρήγορα δάνεια που συνάπτονται με γραπτό μήνυμα μέσω του κινητού τηλεφώνου. Με τη νέα αυτή πρακτική, που σημειώνει ιδιαίτερη αύξηση τελευταία ιδίως στη Σουηδία και στην Εσθονία, μπορεί κάποιος να δανειστεί χρήματα μέσα σε 15 λεπτά.

Καταναλωτική πίστη English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι