Navigačný riadok

Univerzitné výmeny Erasmus – rekordný rok - 19/08/2014

Štyria univerzitní študenti so zošitmi sediaci v parku.

V akademickom roku 2012 – 2013 sa výmenného programu Erasmus zúčastnilo takmer 270 000 študentov z celej Európy, čo je najvyšší počet v 27-ročnej histórii programu.

Erasmus umožňuje európskym študentom, aby v zahraničí študovali alebo absolvovali pracovnú stáž. V rámci tohto programu študenti nemusia platiť školné na hostiteľskej univerzite a dostanú štipendium na pokrytie životných nákladov v zahraničí.

Erasmus navyše umožňuje akademickým pracovníkom, pracovníkom v oblasti vyššieho vzdelávania a podnikateľom, aby počas max. 6 týždňov v zahraničí učili alebo sa zúčastnili odbornej prípravy.

V akademickom roku 2012 – 2013 sa programu zúčastnilo viac ako 269 000 študentov (nárast o 15 000 osôb v porovnaní s predchádzajúcim rokom) a viac ako 52 000 pracovníkov z oblasti vyššieho vzdelávania.

V priemere strávili študenti v zahraničí o niečo viac ako 6 mesiacov a dostávali mesačné štipendium vo výške 253 EUR. Najobľúbenejšími študijnými destináciami boli Španielsko, Nemecko a Francúzsko, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo bolo najpopulárnejším miestom pre pracovné stáže.

Tohto programu sa okrem všetkých členských štátov EÚ zúčastňuje aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko. Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko sa pridala tento rok.

Získavanie skúseností

Pobyt v zahraničí pomáha študentom rozšíriť svoje skúsenosti a poskytuje im príležitosť na zvýšenie ich zamestnateľnosti. Akademickí pracovníci môžu po ukončení pobytu sprostredkovať študentom svoje cenné skúsenosti zo zahraničia a zlepšiť tak kvalitu výučby.

V súčasnosti asi 10 % európskych študentov absolvuje štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí a EÚ chce, aby sa ich počet do roku 2020 zdvojnásobil.

V septembri EÚ predloží svoju prvú štúdiu o vplyve programu Erasmus na zamestnateľnosť mladých ľudí. EÚ sa snaží zlepšiť prepojenie medzi vzdelávaním a potrebami pracovného trhu. Preto v rámci programu Erasmus v akademickom roku 2012 – 2013 vyučovalo päťsto podnikateľov v zahraničí.

Erasmus+

V tomto roku sa odštartoval rozšírený program Erasmus+, v rámci ktorého sa počas 7 nasledujúcich rokoch poskytnú štipendiá 4 miliónom osôb vrátane 2 miliónov študentov vyššieho vzdelávania.

Program Erasmus+ obsahuje možnosti aj pre učňov a dobrovoľníkov a poskytuje dodatočnú podporu pre osoby s osobitnými potrebami, znevýhodnené osoby a osoby zo vzdialených oblastí.

Program nesie meno filozofa Erazma Rotterdamského (1466 – 1536), ktorý cestoval za poznatkami, skúsenosťami a znalosťami po celej Európe.

Tlačová správa – rekordný rok pre Erasmus

Erasmus 2012 – 2013 – vysvetlenia k údajom DeutschEnglishespañolfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy