Sökväg

Bättre praktik i EU - 09/12/2013

Ung man vid ett arbetsbord tar isär en dator med olika verktyg

Nya riktlinjer ska se till att arbetsgivarna tydligt informerar om praktikvillkoren i förväg och att praktiken ger ungdomarna de kunskaper och erfarenheter som krävs för ett fast jobb.

Ungdomar som gör praktik för att förbättra sina jobbutsikter ska få bättre utbildning. Det föreslår EU-kommissionen i sina nya riktlinjer.

Genom att göra praktik kan ungdomar skaffa sig de färdigheter och erfarenheter som krävs på arbetsmarknaden. De nya kvalitetskriterierna ska sörja för en bra utbildning och arbetsmiljö.

Åtgärder mot arbetslösheten i EU

I hela EU står 5,7 miljoner människor under 25 utan jobb. En aktuell undersökning visar att nästan hälften av alla tillfrågade ungdomar har gjort praktik men att bara en tredjedel av programmen håller måttet. På en del arbetsplatser fick man exempelvis ingen lön, eller så fick man inte lära sig något vettigt.

Kvalitetskriterierna ska se till att arbetsgivarna ger tydlig förhandsinformation om praktikvillkoren – bland annat om lön, arbetsmiljö och tillsyn – och att de uppfyller EU-reglerna om arbetstid och semester. Dessutom ska praktiken begränsas till högst sex månader.

Kvalitetskriterierna ska få fler ungdomar att praktisera utomlands genom att garantera samma kvalitet i hela EU.

EU:s ungdomsgaranti

Praktikplatser är ett led i ungdomsgarantin, som ska se till att unga människor upp till 25 får ett bra jobb, fortsatt utbildning eller en lärlings- eller praktikplats inom fyra månader efter att de har avslutat en formell utbildning eller blivit arbetslösa.

EU-länderna uppmanas att följa riktlinjerna så snart som möjligt för att ge ungdomar ökat skydd och förbättra deras möjligheter att få ett fast jobb.

Pressmeddelande – EU föreslår nya riktlinjer för ungdomspraktik English

Ungdomsgarantin

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar