Navigačný riadok

Usmernenia EÚ na zlepšenie kvality odbornej prípravy mladých ľudí - 09/12/2013

Mladý muž opravuje čiastočne rozobratý počítač s kufríkom na náradie položenom na stole.

Cieľom navrhovaných usmernení EÚ je, aby zamestnávatelia poskytovali vopred jasné informácie o stážach a aby stáže lepšie pripravili mladých ľudí na trvalé zamestnanie.

Usmernenia predložené Európskou komisiou by mohli mladým ľuďom, ktorí sa rozhodnú pre stáž s cieľom zlepšiť si kariérne vyhliadky, priniesť kvalitnejšiu odbornú prípravu.

Tento rámec má zabezpečiť, že stáže, prostredníctvom ktorých majú mladí ľudia nadobudnúť zručnosti a skúsenosti potrebné na pracovnom trhu, ponúknu kvalitnú odbornú prípravu a primerané pracovné podmienky.

Boj proti nezamestnanosti v EÚ

V Európe je nezamestnaných 5,7 milióna ľudí vo veku do 25 rokov. Nedávny prieskum ukázal, že hoci takmer polovica opýtaných mladých ľudí sa zúčastnila stáže, v tretine prípadov bola úroveň stáží podpriemerná. Niektorí zamestnávatelia napríklad neposkytli odmenu alebo možnosť získať potrebné zručnosti.

Cieľom tohto rámca je zabezpečiť, aby zamestnávatelia vopred a jasne informovali záujemcov o stáž toho, aká bude ich odmena, pracovné podmienky a kto bude mať nad nimi dohľad. Zamestnávatelia budú musieť takisto dodržiavať pravidlá EÚ o pracovnom čase a nárokoch na dovolenku. Trvanie stáží sa podľa tohto rámca obmedzí na 6 mesiacov.

Očakáva sa, že tieto usmernenia podporia záujem mladých ľudí o odbornú prípravu v zahraničí, keďže sa zaručia rovnaké normy v celej EÚ.

Záruka pre mladých ľudí

Stáže sú súčasťou záruky pre mladých ľudí, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia do 25 rokov získali ponuku kvalitného zamestnania, stáže, učňovskej prípravy alebo možnosť pokračovať vo vzdelávaní, a to do 4 mesiacov od ukončenia formálneho vzdelávania alebo straty zamestnania.

EÚ vyzvala krajiny EÚ, aby prijali tento rámec čo najskôr a pomohli tak chrániť mladých ľudí a zlepšiť ich šance získať trvalé zamestnanie.

Tlačová správa – Zabezpečenie vysokokvalitnej odbornej prípravy mladých ľudí z EÚ: Európska komisia navrhuje usmernenia English

Záruka pre mladých ľudí

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy