Navigācijas ceļš

ES pamatnostādnes palīdzēs uzlabot jauniešu apmācības kvalitāti - 09/12/2013

Jaunietis strādā ar daļēji izjauktu datoru, un viņam priekšā uz galda ir darbarīku kaste.

ES ierosina pamatnostādnes, kas paredz, ka darba devējiem pirms prakses skaidri jānorāda prakses noteikumi un ka pēc prakses beigšanas jauniešiem jābūt gataviem pastāvīgam darbam.

Jaunieši, kuri, lai uzlabotu karjeras iespējas, vēlas iziet praksi, varēs iegūt labāku apmācību, pateicoties pamatnostādnēm, kuras šodien ierosinājusi Eiropas Komisija.

Ar šo regulējumu ir iecerēts panākt, lai prakses vietas, kur jauniešiem būtu jāiegūst darba tirgū nepieciešamās prasmes un pieredze, nodrošinātu kvalitatīvu apmācību un piemērotus darba apstākļus.

Bezdarba jautājums Eiropas Savienībā

Eiropā bez darba ir 5,7 miljoni jauniešu vecumā līdz 25 gadiem. Nesenā aptaujā tika noskaidrots, ka, lai gan gandrīz puse aptaujāto jauniešu ir strādājuši praksē, trešdaļa prakses programmu nebija līmenī. Piemēram, daļa darba devēju nepiedāvāja atalgojumu vai nedeva iespēju iegūt nepieciešamās prasmes.

Regulējuma mērķis ir panākt, lai darba devēji vispirms skaidri norādītu prakses noteikumus, arī samaksu, darba nosacījumus un to, kā notiks darba uzraudzība, un lai viņi ievērotu ES noteikumus par darba laiku un atvaļinājumu. Priekšlikums ir arī praksi ierobežot līdz ilgākais sešiem mēnešiem.

Cerams, ka šīs pamatnostādnes mudinās jauniešus biežāk doties praksē uz ārzemēm un nodrošinās viņiem visā ES vienādus standartus.

ES “Garantija jauniešiem”

Prakses jautājums ietilpst iniciatīvā “Garantija jauniešiem”. Iniciatīvas uzdevums ir rūpēties, lai četru mēnešu laikā pēc formālās izglītības vai bezdarbnieka statusa iegūšanas visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem saņemtu kvalitatīvu darba, prakses vai mācekļa vietas piedāvājumu vai viņiem tiktu dota iespēja turpināt izglītību.

ES valstis tiek mudinātas pēc iespējas ātrāk pieņemt šīs pamatnostādnes, lai palīdzētu aizsargāt jauniešus un uzlabot viņu izredzes iegūt pastāvīgu darbu.

Paziņojums presei par kvalitatīvu apmācību ES jauniešiem: Eiropas Komisija ierosina pamatnostādnes English

Garantija jauniešiem

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites