Cosán nascleanúna

Treoirlínte an AE ceaptha le caighdeán oiliúna a fheabhsú do dhaoine óga - 09/12/2013

Fear óg ag obair ar ríomhaire atá díchóimeáilte i bpáirt, agus tá foireann uirlisí ar an deasc roimhe

Tá treoirlínte beartaithe ag an AE lena chinntiú go soiléireoidh fostóirí sonraí tréimhsí oiliúna roimh ré, agus go n-ullmhóidh na tréimhsí oiliúna daoine óga d'fhostaíocht bhuan.

D'fhéadfadh daoine óga a dhéanann tréimhsí oiliúna cur go mór lena n-ionchais ghairme ach oiliúint níos fearr a fháil faoi threoirlínte ón gCoimisiún Eorpach.

Leis an gcreat seo, dírítear ar a chinntiú go soláthróidh tréimhsí oiliúna – a chuidíonn le daoine óga na scileanna agus an taithí is gá sa mhargadh fostaíochta a fháil – oiliúint ar ardcháilíocht agus dálaí oibre oiriúnacha.

Ag dul i ngleic leis an dífhostaíocht san AE

Tá 5.7 milliún daoine faoi aois 25 dífhostaithe ar fud na hEorpa. Léirítear i suirbhé a rinneadh le déanaí, cé go raibh tréimhse oiliúna déanta ag beagnach a leath de na daoine óga a cuireadh faoi shuirbhé, go raibh trian de na cláir nach raibh thar moladh beirte. Theip ar roinnt fostóirí, mar shampla, íocaíocht a thabhairt nó an deis a thabhairt scileanna ábhartha a fhoghlaim.

Is é cuspóir an chreata a chinntiú go soiléiríonn fostóirí sonraí na dtréimhsí oiliúna roimh ré – ina measc: íocaíocht, dálaí oibre agus maoirseacht – agus go gcomhlíonann siad rialacha an AE maidir le huaireanta oibre agus teidlíochtaí saoire. Faoi na treoirlínte tá tréimhsí oiliúna teoranta go huastréimhse 6 mhí freisin.

Táthar ag súil go spreagfaidh na treoirlínte sin níos mó daoine le dul i mbun oiliúna thar lear, rud a chuirfeadh ar a gcumas tairbhiú de na caighdeáin chéanna ar fud an AE.

Scéim Ráthaíochta don Aos Óg

Is cuid den Scéim Ráthaíochta don Aos Óg iad tréimhsí oiliúna, a fhéachann lena chinntiú go dtairgfear post, tréimhse oiliúna nó printíseacht ar cháilíocht mhaith, nó an deis leanúint dá n-oideachas, do gach duine óg suas le 25 bliain d'aois, laistigh de 4 mhí ón gcóras oideachais foirmiúil a fhágáil nó ó bheith dífhostaithe.

Táthar ag spreagadh thíortha an AE leis an great a ghlacadh a luaithe is féidir chun cuidiú le daoine óga a chosaint agus chun a ndeiseanna fostaíocht bhuan a fháil a fheabhsú.

Preaseisiúint - Oiliúint ar ardcháilíocht a chinntiú do dhaoine óga an AE: treoirlínte atá beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach English

Scéim Ráthaíochta don Aos Óg

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links