Navigointipolku

EU:n suuntaviivoilla parannetaan nuorten työharjoitteluoloja - 09/12/2013

Nuori mies työkalupakkeineen työskentelee osittain puretun tietokoneen äärellä

EU ehdottaa suuntaviivoja, joilla varmistetaan, että työharjoittelun ehdot ovat selvät ja että harjoittelujakso on hyödyllinen oppimisen ja työllisyysnäkymien kannalta.

Euroopan komissio haluaa kehittää nuorille suunnattuja työharjoittelujaksoja, jotta niistä olisi nuorille enemmän hyötyä oppimisen ja työllistymisen kannalta.

Komissio haluaa yhteisillä suuntaviivoilla eli nk. työharjoittelun laatupuitteilla varmistaa, että nuorille on harjoittelujakson aikana tarjolla korkeatasoista koulutusta ja kunnolliset työehdot.

Työttömyyden torjunta EU:ssa

EU:n alueella on 5,7 miljoonaa alle 25-vuotiasta työtöntä. Tuoreen selvityksen mukaan melkein puolet nuorista on ollut työharjoittelussa, mutta noin kolmannes harjoitteluohjelmista on ollut heikkolaatuisia. Ongelmia saattaa olla esimerkiksi palkan suhteen. Monet harjoittelupaikat eivät myöskään tarjoa kunnon mahdollisuutta uusien taitojen oppimiseen.

Uusien suuntaviivojen tavoitteena on varmistaa, että työnantajat sopivat selvästi ja etukäteen harjoittelujakson keskeisistä ehdoista, kuten palkasta, työehdoista ja harjoittelun ohjauksesta. Työehtojen on oltava työaikaa ja lomaoikeuksia koskevien EU-sääntöjen mukaisia. Harjoittelun kesto rajataan 6 kuukauteen.

Uudistusten jälkeen kaikkialla EU:ssa on voimassa samat laatuvaatimukset, minkä toivotaan lisäävän ulkomaille harjoitteluun lähdön suosiota nuorten keskuudessa.

EU:n nuorisotakuu

Työharjoittelu on myös osa nuorisotakuuta, jolla pyritään varmistamaan, että kaikille enintään 25-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa virallisen koulutuksen päättämisestä tai työttömäksi joutumisesta.

EU-maita pyydetään hyväksymään uudet harjoittelun laatupuitteet mahdollisimman nopeasti.

Lehdistötiedote – Nuorten työllisyys: Komissio ehdottaa standardeja harjoittelujaksojen laadun parantamiseksi English

Nuorisotakuu

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä