Navigatsioonitee

ELi suuniste eesmärk on parandada noorte praktika kvaliteeti - 09/12/2013

Noormees töötamas osaliselt lahti võetud arvuti ees ning tema ees laual asub tööriistakast

EL esitab suunised, et tööandjad teeksid praktikaga seotud üksikasjad selgeks enne selle algust ning et praktika valmistaks noori ette alalise töökoha saamiseks.

Oma karjäärivõimaluste edendamise eesmärgil praktikale asuvad noored saaksid Euroopa Komisjoni esitatud suuniste alusel kvaliteetsema praktika.

Asjaomase raamistiku eesmärk on tagada, et praktika (mis aitab noortel omandada tööturul vajalikke oskusi ja kogemusi) oleks kvaliteetne ning selle raames pakutaks sobivaid töötingimusi.

Töötuse probleemi lahendamine ELis

Kogu Euroopas on tööta 5,7 miljonit alla 25-aastast noort. Hiljutisest uuringust selgus, et peaaegu pooled küsitletud noortest olid läbinud praktika, millest üks kolmandik ei vastanud nõuetele. Näiteks mõned tööandjad ei maksnud töötasu või ei võimaldanud saada asjakohaseid oskusi.

Raamistiku eesmärk on tagada, et tööandjad teeksid praktika tingimused selgeks enne selle algust, täpsustades sealhulgas järgmisi punkte: töötasu, töötingimused ja järelevalve. Samuti peab praktika vastama ELi eeskirjadele, mis käsitlevad tööaega ja puhkuseõigust. Raamistikuga piiratakse samuti praktika pikkust 6 kuuga.

Asjaomaste suunistega soovitakse julgustada rohkem noori asuma praktikale välismaal, mis oleks lihtsam, kuna kogu ELis kehtestataks praktika suhtes samad standardid.

ELi noortegarantii

Praktika on osa noortegarantiist, mille eesmärk on tagada, et kõik kuni 25- aastased noored saaksid 4 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämist kvaliteetse tööpakkumise, praktikavõimaluse või võimaluse jätkata oma haridusteed.

ELi liikmesriike kutsutakse üles raamistikku vastu võtma niipea kui võimalik, et noori kaitsta ja parandada nende võimalusi alalise töökoha saamisel.

Pressiteade: Noorte tööhõive: komisjon teeb ettepaneku võtta vastu praktika kvaliteedistandardid English

Noortegarantii

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad