Навигационна пътека

Насоки на ЕС за подобряване на качеството на обучението на младите хора - 09/12/2013

Младеж работи по частично разглобен компютър с инструменти на бюрото пред него

ЕС предлага насоки, които да гарантират, че работодателите представят ясни подробности за стажовете преди тяхното начало и че стажовете подготвят младите хора за постоянна заетост.

Младежите, които започват стажове, за да подобрят перспективите си за професионална реализация, ще могат да получават по-добро обучение съгласно насоките, изготвени от Европейската комисия.

Целта на тази рамка е да се гарантира, че стажовете – които помагат на младите хора да получат умения и опит, необходими на трудовия пазар – предоставят висококачествено обучение и подходящи условия на труд.

Справяне с безработицата в ЕС

В цяла Европа 5,7 милиона души на възраст под 25 години са безработни. Скорошно проучване показва, че почти половината от анкетираните млади хора са участвали в програми за стаж, но въпреки това една трета от тези програми не са отговаряли на стандартите. Някои работодатели, например, не са предлагали заплащане или възможност за придобиване на умения от значение.

Целта на рамката е да гарантира, че работодателите предварително посочват ясно подробностите за стажа, включително заплащането, условията на труд и наблюдение от по-опитни колеги – и че спазват правилата на ЕС за работното време и правото на отпуск. С нея също така стажовете се ограничават до максимум 6 месеца.

Надеждата е, че благодарение на тези насоки повече млади хора ще бъдат насърчени да се обучават в чужбина, като се възползват от еднакви стандарти в целия ЕС.

Гаранцията на ЕС за младежта

Стажовете са част от Гаранцията за младежта, чиято цел е да гарантира, че всички млади хора на възраст до 25 години получават предложение за качествена работа, стаж или възможност да продължат образованието си до четири месеца след като са завършили образование или са загубили работата си.

Страните от ЕС се насърчават да приемат рамката колкото е възможно по-скоро, за да помогнат на младите хора и да подобрят техните шансове за намиране на постоянна работа.

Съобщение за медиите - Осигуряване на висококачествени стажове за младежите в ЕС: Европейската комисия предлага насоки English

Гаранция за младежта

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки