Sökväg

EU hjälper konstnärer att nå ny publik - 22/11/2013

En konstnär som håller i en palett med många färger och sätter penseln mot en tavla

Tusentals konstnärer och verksamma inom europeisk film, tv, musik, litteratur, teater, dans och EU:s kulturarv ska få mer EU-pengar.

Programmet Kreativa Europa ska löpa i sju år från januari 2014. Budgeten på 1,46 miljarder euro ska gå till att främja Europas kulturella och språkliga mångfald, hjälpa den kulturella och kreativa sektorn att anpassa sig till dataåldern och globaliseringen och öppna upp nya internationella möjligheter, marknader och publikgrupper.

Vem gynnas?

Programmet ska hjälpa konstnärer och verksamma inom kulturbranschen att nå ut till en ny publik utanför hemlandet genom följande initiativ:

  • 250 000 konstnärer ska få hjälp att nå utanför det egna landets gränser.
  • Europeiska filmer ska visas i hundratals biografer och på festivaler runtom i Europa genom att de får pengar till utveckling, reklam och distribution.
  • 4 500 böcker och andra litterära verk ska översättas, så att författarna kan slå igenom på nya marknader och få större spridning.
  • Tusentals organisationer och yrkesverksamma ska få möjlighet att skaffa sig nya färdigheter och bli bättre på att verka på det internationella planet.
  • Småföretag i den kulturella och kreativa sektorn ska få tillgång till finansiering på upp till 750 miljoner euro.

Framgångsrika EU-initiativ fortsätter

EU kommer att fortsätta med sina etablerade initiativ som Europeiska kulturhuvudstäder, Europeiska kulturarvsmärket, Europeiska kulturarvsdagarna och de fem europeiska priserna för kulturarv, litteratur, musik, film och samtida arkitektur.

Ökad tillväxt och fler jobb i EU

Den kulturella och kreativa sektorn spelar en framträdande roll i den europeiska ekonomin. Den står för runt 4,5 procent av EU:s BNP och sysselsätter över åtta miljoner människor. Investeringar i denna sektor bidrar till att skapa fler jobb och öka tillväxten. Många småföretag kommer att få hjälp med finansiering, utveckla de färdigheter som behövs i dataåldern och bli bättre på att arbeta i hela Europa.

Pressmeddelande – Kreativa Europa godkänns av Europaparlamentet

Kreativa Europa

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar