Navigatsioonitee

EL aitab Euroopa loovisikutel jõuda uute kuulajate-vaatajateni - 22/11/2013

Kunstnik hoiab värvipaletti ning maalib õlimaali

Senisest suuremast ELi poolsest rahastamisest saavad kasu tuhanded loovisikud ja kultuuritöötajad Euroopa kino, televisiooni, muusika, kirjanduse ja näitekunsti ning kultuuripärandi valdkonnas.

Loov Euroopa algab 2014. aasta jaanuaris ning kestab seitse aastat. Algatuse 1,46 miljardi euro suurust eelarvet kasutatakse Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse edendamiseks, kunsti- ja loomevaldkonna kohanemise toetamiseks digitaalajastu ning üleilmastumisega ning uute rahvusvaheliste võimaluste ja turgude avamiseks ning kuulajate-vaatajateni jõudmiseks.

Keda toetatakse?

Programmiga „ŠLoov Euroopa” aidatakse loovisikutel ja kultuuritöötajatel levitada oma töid muudes riikides, rahastades selleks järgmisi algatusi:

  • toetatakse 250 000 loovisikut nende loomingu levitamiseks välisriikides
  • tänu nende tootmise, reklaamimise ja levitamise toetamisele näidatakse Euroopa filme sadades kinodes ja paljudel festivalidel kogu Euroopas
  • tõlgitakse 4 500 raamatut ja muud kirjandusteost, mis võimaldab autoritel siseneda uutele turgudele ning laiendada oma lugejaskonda
  • tuhanded kultuurivaldkonna organisatsioonid ja töötajad omandavad uusi oskusi, mis võimaldavad neil tegutseda rahvusvahelises ulatuses
  • kultuuri- ja loomesektoris tegutsevad väikeettevõtjad saavad juurdepääsu kuni 750 miljoni euro suurusele laenurahastule.

Edukad Euroopa projektid, mis jätkuvad

Jätkuvad sellised pikaajalised projektid nagu Euroopa kultuuripealinnade projekt, Euroopa kultuuripärandi märgis ning Euroopa kultuuripärandi päevad. Samuti jätkatakse viie ELi auhinna väljaandmist kultuuripärandi, kaasaegse arhitektuuri, kirjanduse, muusika ja filmi valdkonnas.

Töökohtade loomine ja majanduskasv ELis

Kunsti- ja loomesektoril on Euroopa majanduses oluline osa, selle arvele jääb umbes 4,5% Euroopa SKPst ning sektoris töötab üle kaheksa miljoni inimese. Sellesse sektorisse investeerimine aitab luua töökohti ning soodustab majanduskasvu. Paljud kunsti- ja loomesektori väikeettevõtjad saavad abi lihtsama juurdepääsu tagamiseks rahalistele vahenditele, et arendada oskusi, mis on vajalikud digitaalajastul, ning et tugevdada nende suutlikkust tegutseda kogu Euroopas.

Pressiteade – Komisjon väljendab heameelt, et Euroopa Parlament kiitis heaks programmi „Loov Euroopa”

Loov Euroopa

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad